Caritas naszej diecezji cieszy się faktem gęstej sieci Szkolnych Kół Caritas, aktualnie ponad 150 szkół oraz kilkudziesięciu Parafialnych Kół Caritas. Niestety w pierwszym przypadku są to osoby nieletnie w drugim zaś seniorzy, stąd nie możemy, w świadczeniu wsparcia potrzebującym, odwoływać się do ich pomocy. 
Dlatego tak ważnym jest pojawienie się osób pełnoletnich chcących poprzez wolontariat współpracować z naszą Caritas.
Jedną z osób, która już pomaga rozwożąc paczki żywnościowe do podopiecznych jest olimpijczyk, wioślarz z Londynu Pan Michał Słoma

Darczyńcy

Partnerzy

© 2021 Caritas Diecezji Toruńskiej