W Caritas Diecezji Toruńskiej misję duszpastersko-charytatywną realizujemy w dwóch formach aktywności:

 

  • Działania długofalowe (bursy, jadłodajnie, opieka pielęgnacyjna, wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, ogniska wychowawcze, środowiskowe domy samopomocy, noclegownie, łaźnie), doraźne (pomoc materialna, organizowane zbiórki żywności), akcyjne (prowadzone akcje działające na rzecz pomocy indywidualnej, bądź zbiorowej. Do takich działań należą m.in.: „warto być bohaterem”, „Jestem widoczny, jestem bezpieczny”, „Światowy Dzień Chorego”
  • Działania formacyjne; polegają one na pracy informacyjnej, edukacyjnej i aktywizującej wolontariuszy.