Pozwolenie Na Użytkowanie


16 lipca 2018 roku zostało odebrane pozwolenie na użytkowanie inwestycji polegającej na „Przebudowie I piętra istniejącego budynku magazynowo-mieszkalnego na Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów” 

 

Przebudowa Zakończona

 

Przebudowa I Piętra Istniejącego Budynku Magazynowo-Mieszkalnego Na Dom Dziennego Pobytu Dla Seniorów

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Przebudowa I piętra istniejącego budynku magazynowo-mieszkalnego na Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów”  na działce 104/1 przy ul Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń 

W dniu 21 marca 2018 r. została zawarta umowa z Województwem Kujawsko-Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-20120 na dofinansowanie Projektu

„Przebudowa I piętra istniejącego budynku magazynowo-mieszkalnego na Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów”  na działce 104/1 przy ul Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń”

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 699538,30 zł z czego dofinansowanie z EFRR wynosi 399538,30 zł co stanowi 57,11 % wydatków.

Rozpoczęcie realizacji Projektu nastąpiło 4 stycznia 2018 r. a jego zakończenie  nastąpi 31 maja 2018 r

Do dnia 26 marca 2018 r. zostały wykonane i otynkowane ściany działowe. Na ciągach komunikacyjnych i podłogach w łazienkach i kuchni zostały ułożone płytki ceramiczne. Również  ściany w łazienkach zostały pokryte płytkami. W pozostałych pomieszczeniach na podłogach zostały ułożone panele podłogowe a ściany pomalowane w przyjaznych kolorach.

18.04.2018 r.

We wszystkich  pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych zostało zamontowane oświetlenie a sanitariaty zostały wyposażone w sprzęt i urządzenia sanitarne.

Na I piętrze zostały zamontowane drzwi przeciwpożarowe, które dzielą piętro na dwie strefy i zabezpieczają przed rozprzestrzenianiem się pożaru a w suficie na klatkach schodowych wbudowano klapy dymowe do odprowadzania dymu na zewnątrz budynku.

Na schodach są montowane balustrady i poręcze. Na zewnątrz przy budynku stoi już winda dla osób niepełnosprawnych.