Zgodnie ze statutem (art. 12) bezpośredni zarząd nad Caritas Diecezji Toruńskiej sprawuje dyrektor.

Od 2001r. funkcję tę pełni ks. prałat Daniel Adamowicz.