Placówka, swoimi działaniami uczy, rozwija i podtrzymuje umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Jak   najdłuższe funkcjonowanie w dobrej formie psychofizycznej osób w wieku senioralnym jest realizowane    poprzez  treningi: stolarski, hortikuloterapia, dziewiarstwo i hafciarstwo, rysunek, malarstwo, zdobnictwo i dekoratorstwo, muzykoterapia, teatroterapia i filmoterapia, trening higieniczny

i dbałości o wygląd zewnętrzny, trening kulinarny, trening budżetowy, trening umiejętności społecznych, ludoterapia, terapia ruchem i rekreacja.

Program realizowany jest w terminie od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Link do miejskiego serwisu informacyjnego: www.torun.pl

 

Do pobrania -> DZIENNY DOM POBYTU DLA SENIORA