1,5% dla Caritas

Każdy 1,5% podatku, przekazany dla Caritas Diecezji Toruńskiej, ma ogromne znaczenie. Dzięki niemu wspólnie możemy nieść pomoc chorym, niepełnosprawnym, potrzebującym.

Jak przekazać 1,5% podatku na rzecz Caritas Diecezji Toruńskiej?

To proste!

W formularzu PIT należy odszukać dział WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ OPP (Organizacji Pożytku Publicznego). W dziale tym znajdują się 3 pola, które należy wypełnić podając nazwę OPP - Caritas Diecezji Toruńskiej, jej numer KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) - 0000225584 oraz wnioskowaną kwotę do przekazania nie większą niż 1.5% należnego podatku. Nie dokonuje się żadnej wpłaty na poczcie lub w banku! Urząd Skarbowy przekaże podaną kwotę 1.5% podatku bezpośrednio na konto Caritas.

Pamiętaj: KRS 0000225584

W poszczególnych formularzach PIT pola te oznaczone są następującymi numerami:

1

2

Emeryci i renciści

Osoby, w imieniu, których rozliczenia podatkowego dokonuje ZUS mogą także odliczyć 1.5% podatku na rzecz Caritas Diecezji Toruńskiej. W takiej sytuacji na podstawie otrzymanego z ZUS-u formularza PIT należy wypełnić formularz PIT-37 wypełniając pola nr 134 i 132 jak na ilustracji powyżej i wpisując w polu 133 kwotę nie wyższą niż 1.5% należnego podatku z pola nr 130.

 

Każdy grosz dla potrzebujących

Zapewniamy wszystkich naszych darczyńców, że Caritas Diecezji Toruńskiej, jako struktura utrzymuje się z działalności gospodarczej (np. z usług cateringowych). Z pozyskanych tą drogą środków utrzymywane są biura Caritas z pracującymi tam osobami. Natomiast wszystkie środki finansowe pozyskane ze zbiórek, darowizn oraz 1.5% w całości przeznaczone są na świadczoną pomoc.

Środki finansowe można także przekazać poprzez wpłatę funduszy na nasze konto:


BGK o/Toruń: 35 1130 1075 0002 6010 9420 0001

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom!!!