PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY  Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2021 Plus

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023  – sierpień 2023, a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL (4), zgodnie z zasadami POPŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  lipiec 2023 – sierpień 2023

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Caritas Diecezji Toruńskiej do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] (4) na terenie diecezji toruńskiej, która we wspolpracy z gminami przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód
  1. do 14.05.2023 nie przekraczał 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie,
  2. od 15.05.2023 nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 1823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1410,00 PLN dla osoby w rodzinie,

stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 1. Sposób kwalifikacji:[1]
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
  • 1. Działdowskie Centrum Caritas
  • 2. Brodnickie Centrum Caritas
  • 3. Toruńskie Centrum Caritas
  • 4. Ośrodek Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmnie
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, który potwierdza kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 9,2 kg w tym:
NAZWA ARTYKUŁU ILOŚĆ SZTUK NA OSOBĘ OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L) ILOŚĆ KG

NA OSOBĘ

CUKIER BIAŁY  2 1 2,00
MAKARON JAJECZNY   4 0,5 2,00
MLEKO UHT  2 1 2,00
OLEJ RZEPAKOWY  2 1 2,00
POWIDŁA ŚLIWKOWE  1 0,3 0,3
SZYNKA WIEPRZOWA  3 0,3 0,9

 

Informacje o terminach oraz miejscach realizacji warsztatów oraz wydawek żywności znajdą się na stronie internetowej Caritas Diecezji Toruńskiej.

 

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS  do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Ośrodek Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej planuje ostatnią wydawkę w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020

 

Dystrybucja żywności w Ośrodku Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej podopiecznym Gminy Chełmno

Wydawanie żywności podopiecznym z Gminy Chełmno, odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2021 w godzinach 9,00-13,00 w pomieszczeniach Ośrodka Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmnie

Dystrybucja żywności w Ośrodku Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej podopiecznym Gminy  Lisewo

Wydawanie żywności podopiecznym z Gminy Lisewo, odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2021   w godzinach 9,00-13,00 w pomieszczeniach budynku za Gminnym Gimnazjum w Lisewie.

 

Dystrybucja żywności w Dąbrowie Chełmińskiej

Wydawanie żywności podopiecznym z Gminy Dąbrowa Chełmińska, odbędzie się w dniu         24 sierpnia 2021 r., w godzinach 9,00-13,00 w remizie OSP  w Dąbrowie Chełmińskiej na ulicy Strażackiej.

 

Dystrybucja żywności w Kijewie Królewskim

Wydawanie żywności podopiecznym z Gminy Kijewo Królewskie, odbędzie się w dniu                      24 sierpnia 2021 r. , w godzinach 9,00-14,00, w  pomieszczeniu Ośrodka Zdrowia przy ul. Chełmińskiej 7b w Kijewie Królewskim.

 

Dystrybucja żywności w Unisławiu

Wydawanie żywności podopiecznym z Gminy Unisław, odbędzie się w dniu                                       25 sierpnia 2021 r. w godzinach 9,00-15,00 w Hali Widowiskowo-Sportowej w Unisławiu,                     ul. Spokojna 18.

 

Dystrybucja żywności w Papowie Biskupim

Wydawanie żywności podopiecznym z Gminy Papowo Biskupie, odbędzie się w dniach              30 -31 sierpnia 2021 r. w godzinach 9,00-15,00 w sali przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Papowie Biskupim.

Dystrybucja żywności w Czernikowie

Wydawanie żywności podopiecznym z Gminy Papowo Biskupie, odbędzie się w dniach              30 – 31 sierpnia 2021 r. w godzinach 9,00-14,00 w sali przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej ul. Szkolna 4 Czernikowo.

 

Wyrównania:

Wyrównanie dla beneficjentów programu POPŻ Podprogram 2020, którzy doszli w trakcie trwania programu zostaną przygotowane i dostarczone na przełomie września – października.

Przypomnienie

Przypominamy, że odbiór żywności odbywa się tylko i wyłącznie w miejscu, terminie i w godzinach wyznaczonych przez koordynatora programu. Odbiór artykułów przez osobę trzecią możliwy jest tylko za okazaniem pisemnego upoważnienia.

 

W związku z trwającą pandemią przypominamy o konieczności zasłania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.

Informacje o terminach i miejscu wydawania żywności przez nasze OPL na stronach internetowych:

- Toruńskiego Centrum Caritas – www.torunskiecentrum.caritas.pl

- Brodnickiego Centrum Caritas - www.caritasbrodnica.pl

- Działdowskie Centrum Caritas – www.dzialdowo.caritas.pl

Dystrybucja żywności w Ośrodku Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej podopiecznym Gminy Chełmno

Wydawanie żywności podopiecznym z Gminy Chełmno, odbędzie się w dniu 05 lipca 2021 r.  w godzinach 9,00-12,00 w pomieszczeniach Ośrodka Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmnie

Dystrybucja żywności w Ośrodku Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej podopiecznym Gminy  Lisewo

Wydawanie żywności podopiecznym z Gminy Lisewo, odbędzie się w dniu 05 lipca 2021 r.  w godzinach 9,00-12,00 w pomieszczeniach budynku za Gminnym Gimnazjum w Lisewie.

 

Dystrybucja żywności w Dąbrowie Chełmińskiej

Wydawanie żywności podopiecznym z Gminy Dąbrowa Chełmińska, odbędzie się w dniu         06 lipca 2021 r, w godzinach 9,00-13,00 w remizie OSP  w Dąbrowie Chełmińskiej na ulicy Strażackiej.

 

Dystrybucja żywności w Unisławiu

Wydawanie żywności podopiecznym z Gminy Unisław, odbędzie się w dniu                                       06 lipca 2021 r.  w godzinach 9,00-14,00 w Hali Widowiskowo-Sportowej w Unisławiu,                     ul. Spokojna 18.

 

Dystrybucja żywności w Kijewie Królewskim

Wydawanie żywności podopiecznym z Gminy Kijewo Królewskie, odbędzie się w dniu                      07 lipca 2021 r , w godzinach 9,00-13,00, w  pomieszczeniu Ośrodka Zdrowia przy ul. Chełmińskiej 7b w Kijewie Królewskim.

 

 

Dystrybucja żywności w Papowie Biskupim

Wydawanie żywności podopiecznym z Gminy Papowo Biskupie, odbędzie się w dniach              12 – 13 lipiec 2021 r, w godzinach 9,00-13,00 w sali przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Papowie Biskupim.

Dystrybucja żywności w Czernikowie

Wydawanie żywności podopiecznym z Gminy Papowo Biskupie, odbędzie się w dniach              08 – 09  lipiec 2021 r. w godzinach 9,00-14,00 w sali przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej ul. Szkolna 4 Czernikowo.

Przypomnienie

Przypominamy, że odbiór żywności odbywa się tylko i wyłącznie w miejscu, terminie i w godzinach wyznaczonych przez koordynatora programu. Odbiór artykułów przez osobę trzecią możliwy jest tylko za okazaniem pisemnego upoważnienia.

 

W związku z trwającą pandemią przypominamy o konieczności zasłania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.

Informacje o terminach i miejscu wydawania żywności przez nasze OPL na stronach internetowych:

- Toruńskiego Centrum Caritas – www.torunskiecentrum.caritas.pl

- Brodnickiego Centrum Caritas - www.caritasbrodnica.pl

- Działdowskie Centrum Caritas – www.dzialdowo.caritas.pl

Dystrybucja żywności w Papowie Biskupim

Transport żywności dla  podopiecznych z Gminy Unisław, zaplanowany jest na                 10 maja 2021 r., o terminie dostarczania żywności informować będą pracownicy Gminy.

Dystrybucja żywności w Dąbrowie Chełmińskiej

Transport żywności dla  podopiecznych z Gminy Dąbrowa Chełmińska, zaplanowany jest na 11 maja., o terminie dostarczania żywności informować będą pracownicy Gminy.

Dystrybucja żywności w Unisławiu

Transport żywności dla  podopiecznych z Gminy Unisław, zaplanowany jest na 13 maja 2021., o terminie dostarczania żywności informować będą pracownicy Gminy.

Dystrybucja żywności w Kijewie Królewskim

Transport żywności dla  podopiecznych z Gminy Kijewo Królewskie, zaplanowany jest na 17 maja., o terminie dostarczania żywności informować będą pracownicy Gminy.

Dystrybucja żywności w Lisewie

Transport żywności dla  podopiecznych z Gminy Lisewo, zaplanowany jest na 19 maja 2021., o terminie dostarczania żywności informować będą pracownicy Gminy.

Dystrybucja żywności w Chełmnie

Transport żywności dla  podopiecznych z Gminy Chełmno, zaplanowany jest na 19 maja 2021 r., o terminie dostarczania żywności informować będą pracownicy Gminy.

Dystrybucja żywności w Czernikowie

Transport żywności dla  podopiecznych z Gminy Czernikowo, zaplanowany jest na 20 maja 2021 r., o terminie dostarczania żywności informować będą pracownicy Gminy.

Każdy Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał drogą elektroniczną zestawienie z podział artykułów spożywczych zgodna z ilością osób w rodzinie.

Jednocześnie informuje, że zgodnie z wdrożonymi wytycznymi w związku z panująca epidemią beneficjenci żywności nie będą podpisywać list potwierdzających odbiór żywności – załącznik nr 2 do wytycznych. W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa listy podpisywać będzie osoba dostarczająca żywność, m.in.  wyznaczony pracownik gminy, pracownik socjalnym lub wyznaczona osoba służb wspierających.

Z góry dziękujemy wszystkim pracownikom socjalnym, pracownikom gmin, służbom oraz wolontariuszom za zaangażowaniem i  współpracę w wniesienie pomocy osobom najbardziej potrzebującym w tak trudnym dla nas Wszystkich czasie.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji

Tel. Kontaktowy 668-122-962

Tel. Kontaktowy 056 674 44 03

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ewa Hodana

Informacje o terminach i miejscu wydawania żywności przez nasze OPL na stronach internetowych:

- Toruńskiego Centrum Caritas – www.torunskiecentrum.caritas.pl

- Brodnickiego Centrum Caritas - www.caritasbrodnica.pl

- Działdowskie Centrum Caritas – www.dzialdowo.caritas.pl

30 września 2020 Caritas Diecezji Toruńskiej zakończyła wydawanie osobom potrzebującym paczek w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2019. Pomoc żywnościową otrzymać mogły osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie (dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej).

 Od stycznia 2020 do września 2020 roku ponad 614 ton artykułów spożywczych o wartości 2 794 706,15 zł  trafiło do 12 309 osób ubogich zakwalifikowanych do programu. Osoby najbardziej potrzebujące otrzymywały artykuły warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, cukier, tłuszcze oraz dania gotowe między innymi:

1) groszek z marchewką,

2) fasolę białą,

3) koncentrat pomidorowy,

4) buraczki wiórki,

5) powidła śliwkowe,

6) makaron jajeczny,

7) makaron kukurydziany bezglutenowy,

8) ryż biały,

9) kaszę gryczaną,

10) herbatniki maślane,

11) mleko,

12) ser podpuszczkowy dojrzewający,

13) szynkę drobiową,

14) sok jabłkowy,

15) pasztet wieprzowy,

16) filet z makreli w oleju,

17) cukier biały, ,

18) olej rzepakowy,

19) gołąbki w sosie pomidorowym.

Pomoc można było uzyskać w jednostkach Caritas Diecezji Toruńskiej, tj. w: Działdowskim Centrum Caritas, Brodnickim Centrum Caritas, Toruńskim Centrum Caritas oraz w Ośrodku Wsparcia Caritas w Chełmnie. W sumie wydaliśmy 48156 paczek żywnościowych.

Caritas wspiera osoby i rodziny podlegające deprywacji materialnej, która polega na braku możliwości zaspokojenia potrzeb żywieniowych. Dlatego szczególną pomocą żywnościową podczas realizacji Podprogramu 2019 objęte były rodziny wielodzietne i dysfunkcyjne oraz osoby starsze i samotne, które oczekiwały zwiększonej ilości produktów żywnościowych. Dostęp do pomocy żywnościowej  zapewniony był bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych do otrzymania tej pomocy.

Miło nam poinformować, że  Program POPŻ Podprogram 2020 pomimo trwającej pandemii rusza w naszych gminach. Witamy serdecznie wszystkich pracowników i beneficjentów w naszym Programie.

Ośrodek Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmnie dostarczy do każdej Gminy w ramach Programu POPŻ artykuły spożywcze zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem – aktualną listą beneficjentów. Żywność zostanie dostarczona w terminie i  miejscu ustalonym przez pracownika Caritas z wyznaczonymi pracownikami danego Ośrodka Pomocy. O terminie i sposobie dostarczania żywności do beneficjentów informować będą bezpośrednio pracownicy Gmin.  

Witamy wszystkich pracowników i beneficjentów w naszym Programie.

Dystrybucja żywności w Unisławiu

Transport żywności dla  podopiecznych z Gminy Unisław, zaplanowany jest na                 17 marca 2021 r., o terminie dostarczania żywności informować będą pracownicy Gminy.

Dystrybucja żywności w Dąbrowie Chełmińskiej

Transport żywności dla  podopiecznych z Gminy Dąbrowa Chełmińska, zaplanowany jest na 23 marca 2021., o terminie dostarczania żywności informować będą pracownicy Gminy.

Dystrybucja żywności w Kijewie Królewskim

Transport żywności dla  podopiecznych z Gminy Dąbrowa Chełmińska, zaplanowany jest na 23 marca 2021., o terminie dostarczania żywności informować będą pracownicy Gminy.

Dystrybucja żywności w Chełmnie

Transport żywności dla  podopiecznych z Gminy Dąbrowa Chełmińska, zaplanowany jest na 23 marca 2021., o terminie dostarczania żywności informować będą pracownicy Gminy.

Dystrybucja żywności w Lisewie

Transport żywności dla  podopiecznych z Gminy Dąbrowa Chełmińska, zaplanowany jest na 23 marca 2021., o terminie dostarczania żywności informować będą pracownicy Gminy.

Dystrybucja żywności w Papowie Biskupim

Transport żywności dla  podopiecznych z Gminy Dąbrowa Chełmińska, zaplanowany jest na 25 marca 2021 r., o terminie dostarczania żywności informować będą pracownicy Gminy.

Dystrybucja żywności w Czernikowie

Transport żywności dla  podopiecznych z Gminy Dąbrowa Chełmińska, zaplanowany jest na 30 marca 2021 r., o terminie dostarczania żywności informować będą pracownicy Gminy.

Każdy Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał drogą elektroniczną zestawienie z podział artykułów spożywczych zgodna z ilością osób w rodzinie.

Jednocześnie informuje, że zgodnie z wdrożonymi wytycznymi w związku z panująca epidemią beneficjenci żywności nie będą podpisywać list potwierdzających odbiór żywności – załącznik nr 2 do wytycznych. W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa listy podpisywać będzie osoba dostarczająca żywność, m.in.  wyznaczony pracownik gminy, pracownik socjalnym lub wyznaczona osoba służb wspierających.

Z góry dziękujemy wszystkim pracownikom socjalnym, pracownikom gmin, służbom oraz wolontariuszom za zaangażowaniem i  współpracę w wniesienie pomocy osobom najbardziej potrzebującym w tak trudnym dla nas Wszystkich czasie.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji

Tel. Kontaktowy 668-122-962

Tel. Kontaktowy 056 674 44 03

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ewa Hodana

Informacje o terminach i miejscu wydawania żywności przez nasze OPL na stronach internetowych:

- Toruńskiego Centrum Caritas – www.torunskiecentrum.caritas.pl

- Brodnickiego Centrum Caritas - www.caritasbrodnica.pl

- Działdowskie Centrum Caritas – www.dzialdowo.caritas.pl

Wybór oferty:

Dnia 29 stycznia 2021 roku została podpisana umowa na realizację transportów do OPL-i w trakcie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 z firmą transportową: Dariusz Pela Sky-Trans.

28 grudnia 2020 roku Caritas Diecezji Toruńskiej podpisała umowę na realizację Podprogramu 2020 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą Agencja Rynku Rolnego.

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych.

Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj:

1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

1161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z PO PŻ.

Dystrybucją żywności na terenie diecezji toruńskiej zajmują się OPL-e:

 • Toruńskie Centrum Caritas, ul. Szosa Bydgoska 1a; 87-100 Toruń; www.torun.caritas.pl
 • Ośrodek Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej, ul. Szosa Grudziądzka 3a; 86-200 Chełmno
 • Brodnickie Centrum Caritas, ul Gajdy 3; 87-300 Brodnica; www.caritasbrodnica.pl
 • Działdowskie Centrum Caritas, ul. Księżodworska 23; 13-200 Działdowo; www.dzialdowo.caritas.pl

Zestaw roczny:

1 Kawa zbożowa rozpuszczalna - 3 szt. -  0.6 kg

2 Miód nektarowy wielokwiatowy - 2 szt. - 0.5 kg

3 Fasolka po bretońsku - 3  szt. - 1.5 kg

4 Szynka wieprzowa mielona – 4 szt - 1.2 kg

5 Olej rzepakowy - 4 szt. - 4.0 l

6 Cukier biały - 4 szt. - 4.0 kg

7 Filet z makreli w oleju - 7 szt. -  1.19 kg

8 Pasztet drobiowy - 2 szt. - 0.32 kg

9 Szynka drobiowa - 8 szt. - 2.4 kg

10 Ser podpuszczkowy dojrzewający - 4 szt. - 1.6 kg

11 Mleko UHT - 7 szt. - 7.0 l

12 Herbatniki maślane - 2 szt. -  0.4 kg

13 Kasza jęczmienna - 3 szt. - 1.5 kg

14 Ryż biały - 2 szt. - 2.0 kg

15 Makaron jajeczny świderki -10 szt. -  5.0 kg

16 Płatki owsiane -  2 szt. -  1.0 kg

17 Powidła śliwkowe - 5 szt. - 1.5 kg

18 Buraczki wiórki – 4 szt. -  1.4 kg

19 Koncentrat pomidorowy - 7 szt. - 1.12 kg

20 Mus jabłkowy - 2 szt. - 1.44 kg

21 Groszek z marchewką – 8 szt. -  3.2 kg

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te będą realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej.

Działania towarzyszące prowadzone są przez OPL-e oraz Caritas Diecezji Toruńskiej.

Koordynator Programu POPŻ 2020 z ramienia Caritas Diecezji Toruńskiej:

Ewa Hodana tel. 668-122-962

 

 

 

 

SKARGI DOTYCZĄCEJ SPOSOBU REALIZACJI DYSTRYBUCJI

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa

można składać do:

 • Caritas Diecezji Toruńskiej, Przysiek 75, 87-134 Zławieś Wielka
 • Caritas Polska, ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa
 • Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Nowogrodzka 1/3/5, 00‐513 Warszawa

Ośrodek Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej planuje ostatnią wydawkę w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019.

Żywność wydawana będzie przez pracowników socjalnych oraz pracowników służb wspierających w następujących gminach:

Gmina Lisewo od 17 sierpnia 2020 r.

Gmina Dąbrowa Chełmińska od 19 sierpnia 2020 r.

Gmina Chełmno od 20 sierpnia 2020 r.

Gmina Unisław od 26 sierpnia 2020 r.

Gmina Papowo Biskupie od 04 września 2020 r.

 

Artykuły żywnościowe w ramach POPŻ Podprogram 2019 zostaną wydane przez pracowników Caritas naszej diecezji w n/w gminach:

Gmina Kijewo Królewskie dnia 24 sierpnia 2020 r.

Gmina Czernikowo dnia 08 września 2020 r.

 

Z góry dziękujemy wszystkim pracownikom socjalnym, pracownikom gmin, służbom oraz wolontariuszom za zaangażowaniem i  współpracę w wniesienie pomocy osobom najbardziej potrzebującym w tak trudnym dla nas Wszystkich czasie.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji

Tel. Kontaktowy 668-122-962

Tel. Kontaktowy 056 674 44 03

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ewa Hodana

Ośrodek Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmnie dostarczy do Gminy Czernikowo w ramach Programu POPŻ artykuły spożywcze zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem – aktualną listą beneficjentów. Żywność zostanie dostarczona w terminie i  miejscu ustalonym przez pracownika Caritas z wyznaczonymi pracownikami Ośrodka Pomocy. O terminie i sposobie dostarczania żywności do beneficjentów informować będą bezpośrednio pracownicy Gmin.  

Dystrybucja żywności w Czernikowie

Transport żywności dla  podopiecznych z Gminy Czernikowo, zaplanowany jest na                 08 czerwca 2020 r., o terminie dostarczania żywności informować będą pracownicy Gminy.

W ramach 1 paczki/os. beneficjenci projektu otrzymają:

Artykuły warzywne i owocowe

powidła śliwkowe – 0,6 kg – 2 sł.

sok jabłkowy 1 l – 1 kart.

Buraczki wiórki – 0,70 kg – 2 sł

Koncentrat pomidorowy – 0,64 kg – 4 szt.

Artykuły skrobiowe

makaron jajeczny 1,0 kg – 2 p.

ryż biały – 1,00 kg – 1 p.

kasza gryczana 0,5 kg – 1 p.

Artykuły mleczne

mleko UHT - 2 l – 2 kart.

ser podpuszczkowy dojrzewający - 1,2 kg – 3 kost.

Artykuły mięsne

szynka drobiowa – 0,60 kg – 2 p.

Cukier

cukier biały 1 kg – 1 p.

Tłuszcze

olej rzepakowy – 1 l – 1 but.

Dania gotowe

Gołąbki w sosie pomidorowym – 1,70 kg – 2 szt.

Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał drogą elektroniczną zestawienie z podział artykułów spożywczych zgodna z ilością osób w rodzinie.

Jednocześnie informuje, że zgodnie z wdrożonymi wytycznymi w związku z panująca epidemią beneficjenci żywności nie będą podpisywać list potwierdzających odbiór żywności – załącznik nr 2 do wytycznych. W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa listy podpisywać będzie osoba dostarczająca żywność, m.in.  wyznaczony pracownik gminy, pracownik socjalnym lub wyznaczona osoba służb wspierających.

Z góry dziękujemy wszystkim pracownikom socjalnym, pracownikom gmin, służbom oraz wolontariuszom za zaangażowaniem i  współpracę w wniesienie pomocy osobom najbardziej potrzebującym w tak trudnym dla nas Wszystkich czasie.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji

Tel. Kontaktowy 668-122-962

Tel. Kontaktowy 056 674 44 03

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ewa Hodana

Miło nam poinformować, że do Programu POPŻ Podprogram 2019 dołączyła kolejna Gmina – Gmina Czernikowo.

Wirusa SARS-CoV-2  nadal bardzo mocno się rozprzestrzenia. Dlatego  Ośrodek Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmnie po raz kolejny dostarczy do każdej Gminy w ramach Programu POPŻ artykuły spożywcze zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem – aktualną listą beneficjentów. Żywność zostanie dostarczona w terminie i  miejscu ustalonym przez pracownika Caritas z wyznaczonymi pracownikami danego Ośrodka Pomocy. O terminie i sposobie dostarczania żywności do beneficjentów informować będą bezpośrednio pracownicy Gmin.  

Jednocześnie cieszymy się  , że do Programu POPŻ Podprogram 2019 dołączyła kolejna Gmina – Gmina Czernikowo. Witamy wszystkich pracowników i beneficjentów w naszym Programie.

Dystrybucja żywności w Czernikowie

Transport żywności dla  podopiecznych z Gminy Czernikowo, zaplanowany jest na                 13 i 20 maja 2020 r., o terminie dostarczania żywności informować będą pracownicy Gminy.

W ramach 1 paczki/os. beneficjenci projektu otrzymają:

Artykuły warzywne i owocowe

groszek z marchewką – 0,40 kg – 1 p.

fasola biała 1,20 kg – 3 p.

powidła śliwkowe – 0,6 kg – 2 sł.

sok jabłkowy 2 l – 2 kart.

Artykuły skrobiowe

makaron jajeczny 2,0 kg – 4 p.

makaron kukurydziany bezglutenowy – 1,00 kg – 2 p.

ryż biały – 1,00 kg – 1 p.

kasza gryczana 0,5 kg – 1 p.

herbatniki maślane – 0,40kg – 2p.

Artykuły mleczne

mleko UHT - 3 l – 3 kart.

ser podpuszczkowy dojrzewający - 1,2 kg – 3 kost.

Artykuły mięsne

szynka drobiowa - 1,2 kg – 4 p.

pasztet wieprzowy – 0,16 kg – 1 p.

filet z makreli w oleju – 0,68 kg – 4 p.

Cukier

cukier biały 2 kg – 2 p.

 

Tłuszcze

olej rzepakowy -2 l – 2 but.

 

Dystrybucja żywności w Lisewie

Transport żywności dla  podopiecznych z Gminy Lisewo, zaplanowany jest na 18  maja 2020 r., o terminie dostarczania żywności informować będą pracownicy Gminy.

W ramach 1 paczki/os. beneficjenci projektu otrzymają:

Artykuły warzywne i owocowe

fasolę białą – 1,20 kg – 3 p

powidła śliwkowe – 0,3 kg – 1 sł.

sok jabłkowy 1 l – 1 kart.

Artykuły skrobiowe

makaron jajeczny - 1,50 kg – 3 p.

makaron kukurydziany bezglutenowy – 0,50 kg – 1 p.

kasza gryczana 0,5 kg – 1 p.

herbatniki maślane – 0,40 kg – 2 p.

ryż biały – 1 kg – 1p.

Artykuły mleczne

mleko UHT - 1 l – 1 kart.

ser podpuszczkowy dojrzewający - 0,8 kg – 2 kost.

Artykuły mięsne

szynka drobiowa - 0,6 kg – 2 p.

pasztet wieprzowy – 0,16 – 1 p.

filet z makreli w oleju – 0,34 – 2 p

Cukier

cukier biały 1 kg – 1 p.

Tłuszcze

olej rzepakowy -1 l – 1 but.

Dystrybucja żywności w Dąbrowie Chełmińskiej

Transport żywności dla  podopiecznych z Gminy Dąbrowa Chełmińska, zaplanowany jest na 19 maja  2020 r., o terminie dostarczania żywności informować będą pracownicy Gminy.

W ramach 1 paczki/os. beneficjenci projektu otrzymają:

Artykuły warzywne i owocowe

fasola biała 1,20 kg – 3 p.

sok jabłkowy 1 l – 1 kart.

Artykuły skrobiowe

makaron jajeczny 1,5 kg – 3 p.

kasza gryczana 0,5 kg – 1 p.

herbatniki maślane – 0,40 kg – 2 p.

ryż biały – 2 kg – 2 szt.

Artykuły mleczne

mleko UHT - 2 l – 2 kart.

ser podpuszczkowy dojrzewający - 0,8 kg – 2 kost.

Artykuły mięsne

szynka drobiowa - 0,6 kg – 2 p.

Cukier

cukier biały 1 kg – 1 p.

Tłuszcze

olej rzepakowy -1 l – 1 but.

Dania gotowe

Gołąbki w sosie pomidorowym -0,85 kg – 1p.

Dystrybucja żywności w Kijewie Królewskim

Transport żywności dla  podopiecznych z Gminy Kijewo Królewskie, zaplanowany jest na 20 i 25 maja 2020 r., o terminie dostarczania żywności informować będą pracownicy Gminy.

W ramach 1 paczki/os. beneficjenci projektu otrzymają:

Artykuły warzywne i owocowe

fasola biała – 0,40 kg – 1 p.

sok jabłkowy 1 l – 1 kart.

Artykuły skrobiowe

makaron jajeczny 1,0 kg – 2 p.

kasza gryczana 0,5 kg – 1 p.

herbatniki maślane 0,2 kg – 1 p.

ryż biały 1 kg – 1p.

Artykuły mleczne

mleko UHT - 1 l – 1 kart.

ser podpuszczkowy dojrzewający - 0,8 kg – 2 kost.

Artykuły mięsne

szynka drobiowa - 0,6 kg – 2 p.

pasztet wieprzowy – 0,16 kg – 1p.

Cukier

cukier biały 1 kg – 1 p.

Tłuszcze

olej rzepakowy -1 l – 1 but.

Dania gotowe

Gołąbki w sosie pomidorowym -1,70 kg – 2 p.

 

Dystrybucja żywności w Papowie Biskupim

Transport żywności dla  podopiecznych z Gminy Papowo Biskupie, zaplanowany jest na 25 maja 2020 r., o terminie dostarczania żywności informować będą pracownicy Gminy.

W ramach 1 paczki/os. beneficjenci projektu otrzymają:

Artykuły warzywne i owocowe

fasola biała – 0,80 kg – 2 p.

sok jabłkowy 1 l – 1 kart.

Artykuły skrobiowe

makaron jajeczny 1,0 kg – 2 p.

kasza gryczana 0,5 kg – 1 p.

herbatniki maślane 0,2 kg – 1 p.

ryż biały – 1 kg – 1p.

Artykuły mleczne

mleko UHT - 1 l – 1 kart.

ser podpuszczkowy dojrzewający - 0,8 kg – 2 kost.

Artykuły mięsne

szynka drobiowa – 0,6 kg – 2 p.

pasztet wieprzowy – 0,16 kg – 1 p.

Cukier

cukier biały 1 kg – 1 p.

Tłuszcze

olej rzepakowy -1 l – 1 but.

Dania gotowe

Gołąbki w sosie pomidorowym – 1,70 kg – 2 p.

Dystrybucja żywności w Chełmnie

Transport żywności dla  podopiecznych z Gminy Chełmno, zaplanowany jest na              26 maja 2020 r., o terminie dostarczania żywności informować będą pracownicy Gminy.

W ramach 1 paczki/os. beneficjenci projektu otrzymają:

Artykuły warzywne i owocowe

Koncentrat pomidorowy – 0,16 – 1 p.

powidła śliwkowe – 0,3 kg – 1 sł.

sok jabłkowy 1 l – 1 kart.

Artykuły skrobiowe

makaron jajeczny 1,5 kg – 3 p.

kasza gryczana 0,5 kg – 1 p.

herbatniki maślane 0,4 kg – 2 p. ,

ryż biały – 1 kg – 1 p.

Artykuły mleczne

mleko UHT - 2 l – 2 kart.

ser podpuszczkowy dojrzewający - 0,8 kg – 2 kost.

Artykuły mięsne

szynka drobiowa - 0,6 kg – 2 p.

pasztet wieprzowy – 0,32 kg – 2 p.

Cukier

cukier biały 1 kg – 1 p.

Tłuszcze

olej rzepakowy -1 l – 1 but.

 Dania gotowe

Gołąbki w sosie pomidorowym – 0,85 kg – 1 p.

 Dystrybucja żywności w Unisławiu

Transport żywności dla  podopiecznych z Gminy Unisław, zaplanowany jest na              29 maja 2020 r., o terminie dostarczania żywności informować będą pracownicy Gminy.

W ramach 1 paczki/os. beneficjenci projektu otrzymają:

 

Artykuły warzywne i owocowe

Koncentrat pomidorowy – 0,16 – 1 p.

powidła śliwkowe – 0,6 kg – 2 sł.

sok jabłkowy 1 l – 1 kart.

Artykuły skrobiowe

makaron jajeczny 1,0 kg – 2 p.

kasza gryczana 0,5 kg – 1 p.

herbatniki maślane 0,4 kg – 2 p. ,

ryż biały – 1 kg – 1 p.

Artykuły mleczne

mleko UHT - 2 l – 2 kart.

ser podpuszczkowy dojrzewający - 0,8 kg – 2 kost.

Artykuły mięsne

szynka drobiowa - 0,6 kg – 2 p.

pasztet wieprzowy – 0,16 kg – 1 p.

Cukier

cukier biały 1 kg – 1 p.

Tłuszcze

olej rzepakowy -1 l – 1 but.

 Dania gotowe

Gołąbki w sosie pomidorowym – 0,85 kg – 1 p.

Każdy Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał drogą elektroniczną zestawienie z podział artykułów spożywczych zgodna z ilością osób w rodzinie.

Jednocześnie informuje, że zgodnie z wdrożonymi wytycznymi w związku z panująca epidemią beneficjenci żywności nie będą podpisywać list potwierdzających odbiór żywności – załącznik nr 2 do wytycznych. W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa listy podpisywać będzie osoba dostarczająca żywność, m.in.  wyznaczony pracownik gminy, pracownik socjalnym lub wyznaczona osoba służb wspierających.

Z góry dziękujemy wszystkim pracownikom socjalnym, pracownikom gmin, służbom oraz wolontariuszom za zaangażowaniem i  współpracę w wniesienie pomocy osobom najbardziej potrzebującym w tak trudnym dla nas Wszystkich czasie.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji

Tel. Kontaktowy 668-122-962

Tel. Kontaktowy 056 674 44 03

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ewa Hodana

Darczyńcy

Partnerzy

© 2024 Caritas Diecezji Toruńskiej