Podprogram 2016 już za nami

 

W ramach działań towarzyszących Caritas Diecezji Toruńskiej przeprowadziła 61 warsztatów dla 1183 uczestników. Uczestnikami warsztatów były w większości kobiety – około 1000. Działania towarzyszące  realizowane przez Caritas prowadziły do nabycia przez uczestników samodzielności i kompetencji w zakresie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te były realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów, przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności.

28 listopada 2016 w Sali przy Gminnym Ośrodku Kultury w Unisławiu, odbyły się warsztaty w ramach środków towarzyszących.  Prowadzone były w godzinach od 8:00 do 12:00 z podziałem na grupy. Osoby zakwalifikowane do działań towarzyszących uczestniczyły w warsztatach z zasad zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowania żywności oraz zasad oszczędzania w domowym budżecie.   Łącznie skorzystało z nich 82 odbiorców żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2016.

Darczyńcy

Partnerzy

© 2024 Caritas Diecezji Toruńskiej