29 listopada zainaugurowana została 29. akcja Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Pozyskane dzięki
niej środki będą, jak co roku, przeznaczone na pomoc najmłodszym w Polsce i za granicą. Akcji
towarzyszy hasło „Świeca, która tworzy polską Wigilię”.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, zapoczątkowane w 1994 r. na zebraniu dyrektorów Caritas
diecezjalnych w Rusinowicach, to jedna z najstarszych akcji Caritas. Połączone jest z
rozprowadzaniem w czasie Adwentu Świecy Caritas, która stała się rozpoznawalnym symbolem
polskiej Wigilii. Znakiem obecności Chrystusa oraz naszej solidarności z potrzebującymi. W tym roku
Caritas przygotowała 2 mln świec, które zapłoną na świątecznych stołach.
— Wierzę, że mimo trudnej sytuacji, która dotyka nas wszystkich, również i w tym roku przygotujemy
swoje serca na przyjęcie Chrystusa, a wraz z Nim także każdego, kto potrzebuje pomocy —
powiedział ks. dr Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.


Dla dzieci polskich i ukraińskich
— Pozyskane podczas akcji fundusze umożliwią finansowanie działań dla najuboższych dzieci
organizowane w parafiach oraz diecezjach. To m.in. zapewnienie dzieciom wakacyjnego wypoczynku,
posiłków, a także zajęć edukacyjnych w świetlicach oraz wsparcie dzieci w rehabilitacji i leczeniu —
mówi Małgorzata Jarosz-Jarszewska, zastępca Dyrektora Caritas Polska.

— Jednym z założeń tegorocznego wypoczynku organizowanego przez Caritas była integracja dzieci
ukraińskich z dziećmi polskimi. Mając na uwadze traumatyczne przeżycia, jakich doświadczyli nasi
najmłodsi ukraińscy goście, przeprowadzono specjalne warsztaty wspierające w zakresie edukacji,
zdrowia psychicznego, sprawności fizycznej i szeroko rozumianej profilaktyki — dodaje Małgorzata
Jarosz-Jarszewska.
Środki z akcji wspierają również program stypendialny Skrzydła. W związku z kryzysem związanym z
wojną za naszą wschodnią granicą do programu zostały włączone również dzieci ukraińskie uczące się
w polskich szkołach.

Jak wesprzeć Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom?
 Odbierając Świecę Caritas w parafii lub placówce Caritas
 Wysyłając SMS o treści WIGILIA pod numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT)
 Dokonując płatności online lub wypełniając przelew – dane stronie caritas.pl/swieca