Wojska rosyjskie wkraczające do Ukrainy, ostrzał przedszkoli, szkół i domów w Donbasie – takie
doniesienia o eskalacji napięcia niosą konieczność natychmiastowej reakcji. Caritas Polska
przekazuje 100 tys. zł na bieżące działania kryzysowe ukraińskich Caritas i ogłasza zbiórkę pod
hasłem „Pomoc dla Ukrainy”. Wśród najpilniejszych potrzeb są żywność, środki higieniczne i
zapewnienie podstawowej pomocy materialnej.

Od ponad 8 lat trwa wojna na wschodzie Ukrainy, ostatnie napięcia jednak przyniosły kolejne
niepokoje. Od 17 lutego odnotowano wielokrotne ostrzały prowadzone przez prorosyjskie oddziały
okupacyjne, łamiące zawieszenie broni wzdłuż linii kontaktowej w obwodzie Ługańskim. 22 lutego
wojska rosyjskie wkroczyły do Ukrainy. Eskalacja konfliktu wydaje się coraz bardziej realna.

 

Najpilniejsze potrzeby
Zdecydowaliśmy o natychmiastowym przekazaniu 100 tys. zł na rzecz Ukrainy. Środki zostaną
przekazane Caritas Ukraina Kościoła Grekokatolickiego i Caritas-SPES Kościoła Rzymskokatolickiego na
zabezpieczanie bieżących przygotowań do sytuacji kryzysowej w placówkach objętych wsparciem
organizacji. Wśród najpilniejszych potrzeb jest zaopatrzenie ich w żywność, środki higieniczne, ale
także zapewnienie konkretnej pomocy materialnej: zakup koców, śpiworów, materaców czy kuchni
polowych. Potrzebna jest także pomoc psychologiczna dla dzieci, dla których ostatnie wydarzenia były
bardzo traumatyczne. Sytuacja pozostaje bardzo dynamiczna i zakres potrzeb będzie ewoluował w
czasie. Obie organizacje na bieżąco monitorują rozwój wypadków i będą określać skalę potrzebnego
wsparcia, również w przypadku możliwych przesiedleń ludności z terenów zagrożonych działaniami
zbrojnymi. Pozostajemy solidarni z naszym wschodnim sąsiadem i mamy nadzieję, że dalsza inwazja
Rosji zostanie zatrzymana mówi ks. dr Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

Jeśli dojdzie do wzrostu liczby osób uciekających przed niebezpieczeństwem, będziemy bazować na
ścisłej współpracy z diecezjalnymi Caritas oraz odpowiednimi służbami. Podobnie jak w kryzysie na
granicy polsko-białoruskiej, bardzo ważnym elementem ewentualnych reakcji byłaby współpraca z
przygranicznymi parafiami. Caritas w Polsce przygotowuje miejsca, które mogłyby posłużyć do
zakwaterowania uchodźców z Ukrainy po wcześniejszym uzgodnieniu warunków i zasad z lokalnymi
wojewodami dodaje Małgorzata Jarosz-Jarszewska, zastępca dyrektora Caritas Polska,
odpowiedzialna za obszar pomocy krajowej. Ostatnie informacje, przekazane przez Wydział ds.

INFORMACJA PRASOWA
POMOC CARITAS POLSKA ZA GRANICĄ

 

Cudzoziemców Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, wskazują na brak wzmożonego ruchu
migracyjnego na granicy polsko-ukraińskiej.

Będziemy w miarę potrzeb wspierać Ukrainę na miejscu dodaje Jarosław Bittel, zastępca dyrektora
Caritas Polska, odpowiedzialny za pomoc zagraniczną. Nasza organizacja od kilkudziesięciu lat
współpracuje z Caritas Ukraina Kościoła Grekokatolickiego oraz Caritas-SPES Kościoła
Rzymskokatolickiego, dlatego też w razie potrzeby będziemy pomagać za pośrednictwem tych
partnerów. Trwają już działania zmierzające do ogłoszenia apelu humanitarnego w sieci Caritas, w
związku z obecną sytuacją kryzysową, na który Caritas Polska gotowa jest odpowiedzieć.

We współpracy z partnerami

„Pracujemy tak jak dotychczas, nie wstrzymaliśmy działań programowych, wręcz przeciwnie –
przygotowujemy m.in. programy wsparcia psychologicznego dla dzieci z naszych centrów społecznych
i ośrodków. Jesteśmy świadkami tego, jak obecna sytuacja polityczna wpływa na zdrowie naszych
beneficjentów: stres, brak snu, utrata pamięci i problemy z koncentracją to oznaki traumy i potrzebna
jest tu wykwalifikowana pomoc. Inne wyzwania to pomoc samotnym seniorom, którzy nie mogą sami
o siebie zadbać, kupić leków, jedzenia czy produktów higienicznych. Szukamy wszelkich możliwości
zdobycia środków potrzebnych do realizacji naszych planów awaryjnych. Wszystkim partnerom
dziękujemy za wsparcie w tym szczególnie trudnym czasie” – poinformowała nas Tetiana Kalinichenko,
przedstawicielka Caritas-SPES.

Niezależnie od bieżącej sytuacji, Caritas Polska wspiera Ukrainę od rozpoczęcia konfliktu w roku 2014,
m.in. pomagając rodzinom uchodźców wewnętrznych z Doniecka i Krymu oraz tworząc warunki do
udzielania pomocy medyczno-socjalnej. W 2021 organizacja wsparła rozwój Caritas-SPES kwotą niemal
45 tys. złotych w ramach programu Organisational Development Solidarity System sieci Caritas Europa.
Kolejne 40 tys. zł Caritas Polska przekazała Caritas-SPES na dofinansowanie gabinetu socjalno-
medycznego w Berdiańsku oraz na wsparcie inicjatyw edukacyjnych świetlic środowiskowych,
półkolonii dla dzieci oraz przedszkola w diecezji kijowsko-żytomierskiej.

Jak pomóc?

Dokonując wpłaty na stronie caritas.pl

Wpłacając dowolną kwotę na konto: 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem UKRAINA

Wysyłając SMS pod numer 72052 o treści UKRAINA (koszt 2,46 zł z VAT).