Dzięki darczyńcy Krajowa Spółka Cukrowa S.A. mogliśmy podzielić się żywnością z innymi diecezjami np.:

Caritas Diecezji Pelplińskiej, Caritas Diecezji Bydgoskiej,
Caritas Diecezji Płockiej,
Caritas Diecezji Włocławskiej,

a także z jednostkami naszej Caritas tj:

Toruńskim Centrum Caritas,
Brodnickim Centrum Caritas,
Grudziądzkim Centrum Caritas,
Działdowskim Centrum Caritas,
Centrum Pielęgnacji Caritas w Toruniu.

Na terenie Ośrodka Szkoleniowego Caritas Diecezji Toruńskiej zaproszone były w/w instytucje, które odebrały żywność dostarczoną pod koniec listopada przez Krajową Spółkę Cukrową.
Przygotowany mix asortymentów, zawierających podstawowe produkty żywieniowe tj.: cukier, mąka, kasza, ketchup, gotowe sosy, koncentraty, wykorzystane zostaną na paczki dla osób potrzebujących, a także w jadłodajniach Caritas, z których korzystają osoby bezdomne i ubogie.
Przekazaliśmy blisko 30 ton produktów.
Łzy wzruszenia pojawiają się w momencie, gdy włożony wysiłek oraz wiele godzin poświęconych na przygotowanie paczek przeradzają się w radość osób, które w okresie Świąt Bożego Narodzenia mogą liczyć na pomoc ze strony takich instytucji jak nasza.