Od miesiąca  Dzienny Dom Pobytu dla Seniorów - prowadzony przez Caritas Diecezji Toruńskiej w obiekcie przy Szosie Bydgoskiej 1a - znów tętni życiem !  Nasi podopieczni z dużym zapałem włączyli się do różnorodnych działań. Zajęcia odbywają się w mniejszych grupach, z  zachowaniem wszelkich rygorów epidemicznych związanych z trwającą pandemią koronawirusa. Najważniejsze,  że na twarzach seniorów znów zagościł uśmiech radości.

Czas pandemii jest trudny dla  nas wszystkich, ale chyba najtrudniejszy dla seniorów. Przedłużająca się izolacja społeczna, nasilona obawa o własne zdrowie i życie oraz związany z tym stres nie sprzyja dobremu samopoczuciu osób starszych. Podczas przymusowego pobytu w domu nasi seniorzy nie pozostawali bez opieki. Kontakt kierownika i terapeutów DDPdS z seniorami musiał ograniczyć się jednak do codziennych rozmów telefonicznych i pomocy żywnościowej dostarczanej do domów (a przed Wielkanocą – także paczek i życzeń świątecznych od „Caritas”). Również psycholog placówki udzielał seniorom emocjonalnego wsparcia i praktycznych teleporad. Mimo to, kadra i podopieczni Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów z ogromną radością przyjęli decyzję Wojewody Kujawsko - Pomorskiego pozwalającą  na wznowienie działalności placówek wsparcia dziennego – w tym domów i klubów seniora.

W tym tygodniu - po raz pierwszy od wielu miesięcy – mogliśmy wyjechać  razem na wycieczkę! Wspólny wyjazd nad morze  sprawił wszystkim dużo przyjemności. Długi spacer brzegiem morza pozwalał uczestnikom na tak potrzebny kontakt z naturą, prawdziwy relaks i wyciszenie, a muszelki i kamyki zebrane na plaży posłużą seniorom do wykonania pięknych prac plastycznych.