Caritas opatruje rany, odleżyny i odparzenia, jest to codzienność w pracy pielęgniarek z Centrum Pielęgnacji Caritas w Toruniu. Nasze dzielne pielęgniarki to bohaterki, pracując w czasie epidemiologicznym nie mogą jednak zapomnieć o trosce o własne zdrowie. Miedzy zmianą dyżurnych pielęgniarek ustalona jest 15 min przerwa podczas, której odbywa się dezynfekcja gabinetu pielęgniarskiego, a wszystko to, aby ograniczyć bezpośredni kontakt personelu i zadbać o zasady sanitarnohigieniczne. Pielęgniarki oraz pacjenci mają zapewnione środki ochrony osobistej tj. maseczki, rękawiczki, jednorazowe fartuchy, gogle i przyłbice. Pielęgniarki codziennie kontaktują się z faktycznymi opiekunami pacjentów edukując ich w zakresie pielęgnacji.