W Pracowniach Terapeutycznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Toruniu, po długim czasie obowiązkowo wstrzymanych zajęć, znowu panuje wesoła atmosfera. W czasie przerwy w działaniu nasi terapeuci prowadzili dyżury telefoniczne wobec beneficjentów ŚDS. Teraz, gdy możemy prowadzić zajęcia wróciliśmy z nową energią i nowymi pomysłami na spędzanie czasu podczas zajęć. Na szczęście pogoda pozwala nam na zajęcia na świeżym powietrzu, w związku z tym korzystamy z niej jak najwięcej, gdyż uczestnikom zapewne brakowało przestrzeni i pięknej przyrody po spędzeniu tak długiego czasu w mocnych restrykcjach, które nakazywały pozostanie w swoich czterech ścianach. Jesteśmy wielce uradowani wspólnym spędzaniem czasu.