Rok powstania                2008

Kierownik                      s. Agnieszka Kroll

Adres                             Blizno 49

Kod pocztowy                87-222 Książki

Telefon                          +48 56 688 68 85

Adres e-mail                  

Rodzaj działalności      Ważniejsze programy realizowane przez Ośrodek Caritas Diecezji Toruńskiej w Bliźnie:

    Środowiskowy Dom Samopomocy, którego głównym zadaniem jest podtrzymanie i rozwijanie umiejętności podopiecznych niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia. W ramach ŚDS prowadzone są spotkania edukacyjno - wspierające dla rodzin podopiecznych, bądź ich opiekunów. ŚDS prowadzony jest dla 30 osób  przewlekle psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną..

Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej jest przeznaczony dla mieszkańców powiatu wąbrzeskiego.