Rok powstania                2008

Kierownik                      s. Agnieszka Kroll

Adres                             Blizno 49

Kod pocztowy                87-222 Książki

Telefon                          +48 56 688 68 85

Adres e-mail                  

Rodzaj działalności      Ważniejsze programy realizowane przez Ośrodek Caritas Diecezji Toruńskiej w Bliźnie:

    Środowiskowy Dom Samopomocy, którego głównym zadaniem jest podtrzymanie i rozwijanie umiejętności podopiecznych niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia. W ramach ŚDS prowadzone są spotkania edukacyjno - wspierające dla rodzin podopiecznych, bądź ich opiekunów. ŚDS prowadzony jest dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi.

    Mieszkania chronione, które są formą pomocy społecznej przygotowującą osoby w nich przebywające, pod opieką specjalistów, do samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Projekt skierowany jest do do osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych, wychowanków domów dziecka i innych placówek opiekuńczo - wychowawczych, bezdomnych i osób starszych. W naszej placówce na ten projekt przeznaczonych jest 6 pokoi z łazienkami ( łącznie dla 15 osób).

Programy Ośrodka w Bliźnie przeznaczone są dla osób z różnym wieku z terenu Gminy Książki oraz po Wąbrzeskiego w ramach posiadanych wolnych miejsc z terenu okolicznych powiatów.