Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Toruniu powstał w 1996 roku, jest najstarszym środowiskowym domem samopomocy w Diecezji Toruńskiej. Ośrodek przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi: przewlekle chorującymi psychicznie – typ A oraz z niepełnosprawnością intelektualną – typ B. Dom dysponuje 30 miejscami dla osób pełnoletnich, mieszkańców miasta Torunia, działa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00. Placówka zatrudnia odpowiednio wykwalifikowaną kadrę, m.in. psychologa, terapeutów zajęciowych, pracownika socjalnego.

Nadrzędnym celem działania Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Toruniu jest podnoszenie jakości życia uczestników zajęć, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych w ich codziennym funkcjonowaniu, kształtowanie nowych kompetencji prowadzących do osiągnięcia jak najwyższej samodzielności życiowej oraz zapobieganie izolacji społecznej.

Placówka świadczy usługi w formie zajęć zespołowych lub indywidualnych, które obejmują w szczególności:

 • treningi umiejętności samoobsługi, zaradności życiowej i funkcjonowania w codziennym życiu, tj. trening higieniczny teoretyczny i praktyczny, psychoedukację i profilaktykę zdrowia, trening lekowy, trening edukacyjny, rehabilitację funkcji poznawczych, terapię pedagogiczną, trening budżetowy, trening umiejętności praktycznych, trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening kulinarny, w ramach którego uczestnicy uczą się gotowania prostych posiłków obiadowych, przygotowywania ciast, deserów, sałatek, itp.,

 • treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, tj. trening interpersonalny polegający na budowaniu pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami oraz innymi osobami, np. podczas zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury, załatwianie spraw w instytucjach, zakładach usługowych, rozmowy telefoniczne, komunikacja internetowa oraz trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej,

 • treningi umiejętności spędzania czasu wolnego w tym rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, Internetem, udział w spotkaniach integracyjnych, okolicznościowych, towarzyskich, kulturalnych, oświatowych, wycieczkach, spacerach, warsztatach kreatywnych i edukacyjnych, udział w zajęciach muzyczno – teatralnych rozwijających ekspresję twórczą, zapoznanie uczestników z gatunkami i rodzajami filmów poprzez projekcje filmowe, biblioterapię, ludoterapię - gry i zabawy, wyjścia społeczne do restauracji, kawiarni, kina, na spektakle teatralne, koncerty, itp.,

 • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia,

 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, m.in. poprzez doradztwo socjalne przy komplementowaniu i wypełnianiu dokumentów, realizowaniu spraw rozliczeniowych, możliwości dofinansowania ze środków PFRON, NFZ, możliwości skorzystania z zasiłków,
 • terapię zajęciową realizowaną w pracowniach: plastyczno – malarskiej, krawiecko –rękodzielniczej, multimedialnej, przyrodniczo – ogrodniczej i gospodarstwa domowego,

 • muzykoterapię, tj. zajęcia wykorzystujące muzykę i jej elementy dla ułatwienia komunikacji, uczenia się, mobilizacji, ekspresji, koncentracji fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej i poznawczej uczestników,

 • terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, gimnastykę, turystykę i rekreację, korzystanie z urządzeń w pracowni rehabilitacyjnej, korzystanie z siłowni zewnętrznych na świeżym powietrzu, nordic walking,

 • poradnictwo psychologiczne, tj. spotkania indywidualne i grupowe z psychologiem, m.in. mające na celu radzenie sobie z chorobą, stresem i emocjami,

 • warsztaty aktywizacji zawodowej, tj. zajęcia przygotowujące uczestników do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia w warunkach pracy chronionej, na przystosowanym stanowisku pracy,
 • niezbędną opiekę i wsparcie, tj. m.in. wspomaganie czynności pielęgnacyjnych, umożliwienie spożycia ciepłego posiłku, zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu przemieszczania się po terenie ośrodka (asekuracja, pomoc w przy wchodzeniu i schodzeniu po schodach, pomoc przy korzystaniu z windy), podczas wycieczek turystycznych, imprez kulturalnych i wyjazdowych oraz stała opieka podczas ćwiczeń rehabilitacyjnych,

 • relaksację polegającą m.in. na ćwiczeniach oddechowych, wizualizacji, mającą na celu wychodzenie ze stanu zmęczenia czy stresu w stan relaksu, wyciszenia i uspokojenia emocji,
 • elementy terapii sali doświadczania świata polegającej na odreagowaniu napięcia u uczestników, wyciszenia, odseparowania od różnorodnych bodźców.

Dom zapewnia uczestnikom codziennie śniadanie i gorący posiłek obiadowy oraz możliwość korzystania z prysznica i pralni.

Program zajęć dostosowany jest do potrzeb i możliwości uczestników, uwzględnia zróżnicowany poziom ich umiejętności, stan zdrowia oraz formę psychiczną. Wszystkie osoby motywowane są do aktywnego udziału w zajęciach. Uczestnicy wraz z personelem placówki tworzą społeczność terapeutyczną. Dom bierze udział w różnych wydarzeniach cyklicznych, np. kiermaszach rękodzielniczych w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu oraz corocznie organizuje imprezę sportowo – integracyjną pod nazwą Dobre Spotkanie, korzystając z terenu rekreacyjnego Ośrodka Szkoleniowego Caritas Diecezji Toruńskiej w Przysieku.

Placówka jest miejscem przyjaznym dla osób niepełnosprawnych, gwarantuje atmosferę życzliwości, zrozumienia i wzajemnej akceptacji.

Zadanie publiczne finansowane jest ze środków otrzymanych od Prezydenta Miasta Torunia.

Środki na realizację zadania pochodzą z dotacji budżetu państwa.

Dane teleadresowe placówki:

Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej

ul. Szosa Bydgoska 1

87-100 Toruń

tel. 56 654 05 43

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.