Rok powstania                2019

Kierownik                      Bartosz Mucharski

Adres                             ul. kard. St. Wyszyńskiego 7/9

Kod pocztowy                87-100 Toruń

Telefon                          56 659 03 97, 690 090 273

Adres e-mail                 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Rodzaj działalności         Środowiskowy Dom Samopomocy przy Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej w Toruniu realizował będzie usługi w oparciu o potrzeby uczestników, w tym w szczególności poprzez opracowywanie indywidualnych planów postępowania wspierająco aktywizującego. Usługi świadczone będą w formie zajęć zespołowych lub indywidualnych. W ośrodku realizowane będą zajęcia przygotowujące uczestników do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia w warunkach pracy chronionej, na przystosowanym stanowisku pracy w przystosowanych do tego celu pracowniach: wielofunkcyjnej, rękodzieła, gospodarstwa domowego, prozdrowotnej oraz multimedialnej. Środowiskowy Dom Samopomocy przy Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej w Toruniu zapewni osobom przewlekle chorym psychicznie możliwość aktywnego i autentycznego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym dającego im zadowolenie z życia, z zachowaniem związków rodzinnych oraz poczucia bliskich więzi z ludźmi oraz środowiskiem lokalnym, w warunkach bezpieczeństwa i akceptacji. Osobom z niepełnosprawnością intelektualną placówka stworzy odpowiednie warunki do zdobywania nowych umiejętności i prawidłowych zachowań, poprzez podtrzymywanie i rozwijanie zainteresowań, kontaktów towarzyskich, umiejętności w zakresie samoobsługi. Ograniczenia w sferze intelektualnej pociągają za sobą trudności w rozumieniu siebie, otoczenia, funkcjonowania w życiu. Dlatego stałe korygowanie, kompensowanie i usprawnianie zaburzonych funkcji poznawczych jest najważniejszym celem w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Środki na realizację zadania pochodzą z dotacji z budżetu państwa.