• Będę spełniał wszystkie zadania związane z przyjętą rolą.
 • Nie będę składać obietnic, których nie jestem w stanie spełnić.
 • W przypadku niemożności wywiązania się ze zobowiązań, poinformuje o tym koordynatora wolontariatu.
 • Zachowam dyskrecję w sprawach prywatnych, będę unikać zachowań, które mogą być niewłaściwie rozumiane.
 • Będę otwarty na nowe pomysły i sposoby działania.
 • Wykorzystam szansę poznania i nauczenia się nowych rzeczy od innych osób.
 • Nie będę krytykował rzeczy, których nie rozumiem.
 • Będę pytać o rzeczy, których nie rozumiem.
 • Będę działać w zespole.
 • Będę pracować lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego się ode mnie oczekuje
 • Będę chętnie uczyć się. Wiem, że nauka jest odłączoną częścią każdej dobrze wykonywanej pracy.
 • Będę uczestniczyć w obowiązkowych spotkaniach.
 • Postaram się być dobrym wolontariuszem.