Wybór oferty:

Dnia 29 stycznia 2021 roku została podpisana umowa na realizację transportów do OPL-i w trakcie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 z firmą transportową: Dariusz Pela Sky-Trans.