Podprogram 2019 – Działania towarzyszące

 

Działania towarzyszące realizowane przez Caritas Diecezji Toruńskiej na rzecz podopiecznych, przy współpracy z OPL i OPS to:

- warsztaty kulinarne,

- warsztaty edukacji ekonomiczne,

- warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia,

- warsztaty o nie marnowaniu żywności,

- inne mające na celu włączenie społeczne,W ramach Podprogramu 2019 planujemy przeprowadzenie 62 warsztaty
Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą z nimi współgrać.