POPŻ Działania towarzyszące.

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu POPŻ Podprogram 2019 może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te będą realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej.

Działania towarzyszące prowadzone są przez OPL-e oraz Caritas Diecezji Toruńskiej.

  • Toruńskie Centrum Caritas, ul. Szosa Bydgoska 1a; 87-100 Toruń; www.torun.caritas.pl
  • Brodnickie Centrum Caritas, ul Gajdy 3; 87-300 Brodnica; www.caritasbrodnica.pl
  • Działdowskie Centrum Caritas, ul. Księżodworska 23; 13-200 Działdowo; www.dzialdowo.caritas.pl

Koordynator Programu POPŻ 2019 z ramienia Caritas Diecezji Toruńskiej:

Ewa Hodana tel. 668-122-962