Marzec – Gmina Kijewo Królewskie

Caritas Diecezji Toruńskiej zaprasza mieszkańców gminy Kijewo Królewskie otrzymujących pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2018, na warsztaty w ramach działań towarzyszących:

Ruszamy 26 marca 2019 o godzinie 9:00  

Miejsce warsztatów: Gminny Ośrodek Kultury w Kijewie Królewskim

                                   Salka przy Ośrodku Zdrowiu w Kijewie Królewskim

- edukacja ekonomiczna – „Budżet domowy” – I grupa

- edukacja ekonomiczna – „Budżet domowy” – II grupa

- warsztaty edukacyjne z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności – „Wspólnie przeciw marnowaniu żywności” – I grupa

- warsztaty edukacyjne z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności – „Wspólnie przeciw marnowaniu żywności” – II grupa

- warsztaty kulinarne – wspólne gotowanie i integracja