Grudzień – Gmina Unisław

Caritas Diecezji Toruńskiej zaprasza mieszkańców gminy Unisław otrzymujących pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2017, na warsztaty w ramach działań towarzyszących:

Ruszamy 13.12.2018 r. od godz. 9:00  

Miejsce warsztatów: Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu

- edukacja ekonomiczna – „Budżet domowy” – I grupa

- edukacja ekonomiczna – „Budżet domowy” – II grupa

- warsztaty edukacyjne z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności – „Wspólnie przeciw marnowaniu żywności” – I grupa

- warsztaty edukacyjne z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności – „Wspólnie przeciw marnowaniu żywności” – II grupa

- warsztaty kulinarne – wspólne gotowanie i integracja

 

Warsztaty w ramach środków towarzyszących w grudniu zaplanowane są także przez nasz OPL, więcej informacji na ten temat na stronie:

 - Toruńskiego Centrum Caritas – www.torunskiecentrum.caritas.pl

- Brodnickiego Centrum Caritas - www.caritasbrodnica.pl

- Działdowskiego Centrum Caritas – www.dzialdowo.caritas.pl