Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

11 października 2016 Caritas Diecezji Toruńskiej zorganizowała w Ośrodku Szkoleniowym w Przysieku kolejne spotkanie dotyczące Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016, podczas którego zostały poruszone następujące zagadnienia:

 

Informujemy, że zostały opublikowane nowe wytyczne realizacji Podprogramu 2016. Zgodnie z punktem 11 Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniającej kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie. 

W  lutym 2017 r. do 14 produktów dojdą jeszcze dwa: szynka wieprzowa i pasztet wieprzowy.

Darczyńcy

Partnerzy

© 2023 Caritas Diecezji Toruńskiej