Podsumowanie

W ramach działań towarzyszących Caritas Diecezji Toruńskiej przeprowadziła 58 warsztatów dla 1126 uczestników. Uczestnikami warsztatów były w większości kobiety – 960. Działania towarzyszące  realizowane przez Caritas prowadziły do nabycia przez uczestników samodzielności i kompetencji w zakresie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te były realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów, przekazujących niezbędną i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności 

Program warsztatów był dopasowany do grupy odbiorców i zapewniał różne formy prowadzenia zajęć: prezentację, ćwiczenia w podgrupach, burzę mózgów, przygotowywanie potraw wg przepisów, indywidualne zadania. Uczestnicy warsztatów otrzymali materiały warsztatowe oraz drobne gadżety takie jak notesy, długopisy, torby bawełniane oraz latarki.

W okresie trwania programu odbiorcy pomocy żywnościowej mieli możliwość uczestniczenia w działaniach towarzyszących niefinansowanych w ramach programu, a realizowanych w ramach działalności statutowej Caritas przez organizacje partnerskie regionalne oraz organizacje partnerskie lokalne.