Papowo Biskupie

Zapraszamy mieszkańców gminy Papowo Biskupie otrzymujących pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2017, na warsztaty w ramach działań towarzyszących:

Ruszamy  30.05.2018 r. od godz. 9:00  do godz. 13:00

Miejsce warsztatów: Gminny Ośrodek Kultury w Papowie Biskupim                                                   Papowo Biskupie 132

- edukacja ekonomiczna – „Budżet domowy” – I grupa

- edukacja ekonomiczna – „Budżet domowy” – II grupa

Miejsce warsztatów: Gminny Ośrodek Kultury w Papowie Biskupim                                                   Papowo Biskupie 132

- warsztaty edukacyjne z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności – „Wspólnie przeciw marnowaniu żywności” – I grupa

- warsztaty edukacyjne z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności – „Wspólnie przeciw marnowaniu żywności” – II grupa