28 listopada 2016 w Sali przy Gminnym Ośrodku Kultury w Unisławiu, odbyły się warsztaty w ramach środków towarzyszących.  Prowadzone były w godzinach od 8:00 do 12:00 z podziałem na grupy. Osoby zakwalifikowane do działań towarzyszących uczestniczyły w warsztatach z zasad zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowania żywności oraz zasad oszczędzania w domowym budżecie.   Łącznie skorzystało z nich 82 odbiorców żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2016.

Darczyńcy

Partnerzy

© 2020 Caritas Diecezji Toruńskiej