Informujemy, że zostały opublikowane nowe wytyczne realizacji Podprogramu 2016. Zgodnie z punktem 11 Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniającej kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie. 

W  lutym 2017 r. do 14 produktów dojdą jeszcze dwa: szynka wieprzowa i pasztet wieprzowy.

 

W miesiącu styczniu 2018 warsztaty zaplanował nasz OPL, informacje na temat działań na stronie:

- Działdowskiego Centrum Caritas – www.dzialdowo.caritas.pl

 

W lutym 2018 na swoje warsztaty zaprasza:

- Brodnickie Centrum Caritas - www.caritasbrodnica.pl

- Działdowskie Centrum Caritas – www.dzialdowo.caritas.pl

 

Marzec 2018:

- Toruńskie Centrum Caritas – www.torunskiecentrum.caritas.pl

- Brodnickie Centrum Caritas - www.caritasbrodnica.pl

 

Pierwsze warsztaty za nami.                     

28 listopada 2017 w Sali przy OSP w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Strażacka 2, odbyły się warsztaty w ramach środków towarzyszących.  Prowadzone były w godzinach od 8:00 do 12:00 z podziałem na grupy. Osoby zakwalifikowane do działań towarzyszących uczestniczyły w warsztatach edukacji ekonomicznej oraz przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.   Łącznie skorzystało z nich 76 odbiorców żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2017.

 

Działania towarzyszące realizowane przez Caritas Diecezji Toruńskiej na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS to:


•    warsztaty kulinarne;
•    warsztaty edukacji ekonomicznej;
•    warsztaty dietetyczne;
•    warsztaty o nie marnowaniu żywności.

28 listopada 2016 w Sali przy Gminnym Ośrodku Kultury w Unisławiu, odbyły się warsztaty w ramach środków towarzyszących.  Prowadzone były w godzinach od 8:00 do 12:00 z podziałem na grupy. Osoby zakwalifikowane do działań towarzyszących uczestniczyły w warsztatach z zasad zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowania żywności oraz zasad oszczędzania w domowym budżecie.   Łącznie skorzystało z nich 82 odbiorców żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2016.

Darczyńcy

Partnerzy

© 2023 Caritas Diecezji Toruńskiej