Odbiór żywności odbywa się tylko i wyłącznie w miejscu, terminie i w godzinach wyznaczonych przez koordynatora programu. Beneficjenci programu zobowiązani są do stawienia w wyznaczonym terminie.  Odbiór artykułów przez osobę trzecią możliwy jest tylko za okazaniem pisemnego upoważnienia.

POPŻ Podprogramu 2018

 

26 września Caritas Diecezji Toruńskiej podpisała umowę na realizację  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Podprogram 2018, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą Agencja Rynku Rolnego.

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych.

Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj:

1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

1056 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z POPŻ.

Dystrybucją żywności na terenie diecezji toruńskiej zajmują się OPL-e:

 

  • Toruńskie Centrum Caritas, ul. Szosa Bydgoska 1a; 87-100 Toruń; www.torun.caritas.pl
  • Ośrodek Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej, ul. Szosa Grudziądzka 3a; 86-200 Chełmno
  • Brodnickie Centrum Caritas, ul Gajdy 3; 87-300 Brodnica; www.caritasbrodnica.pl
  • Działdowskie Centrum Caritas, ul. Księżodworska 23; 13-200 Działdowo; www.dzialdowo.caritas.pl

 

O terminach wydawania żywności beneficjenci programu informowani będą przez pracowników socjalnych z  Ośrodków Pomocy Społecznej. Odbiór artykułów spożywczych jest możliwych tylko w wyznaczonych terminach.

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te będą realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej.

Działania towarzyszące prowadzone są przez OPL-e oraz Caritas Diecezji Toruńskiej.

 

Koordynator Programu POPŻ 2018 z ramienia Caritas Diecezji Toruńskiej:

Ewa Hodana tel. 668-122-962

 

SKARGI DOTYCZĄCEJ SPOSOBU REALIZACJI DYSTRYBUCJI

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa, można składać do:

  • Caritas Diecezji Toruńskiej, Przysiek 75, 87-134 Zławieś Wielka
  • Caritas Polska, ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa
  • Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Nowogrodzka 1/3/5, 00‐513 Warszawa

 

 

Podprogram 2016 już za nami

 

30 czerwca 2017 Caritas Diecezji Toruńskiej zakończyła wydawanie osobom potrzebującym paczek w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2016. Od sierpnia 2016 roku ponad 522 tony artykułów spożywczych o wartości 2 383 599,70 zł  trafiło do 11 180 osób ubogich zakwalifikowanych do programu. Osoby najbardziej potrzebujące otrzymały między innymi cukier, mleko, ser, ryż, makaron, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, koncentrat pomidorowy, pasztet, szynkę, fasolę białą, marchewkę z groszkiem oraz herbatniki. Pomoc można było uzyskać w jednostkach Caritas Diecezji Toruńskiej, tj. w: Działdowskim Centrum Caritas, Brodnickim Centrum Caritas, Toruńskim Centrum Caritas oraz w Ośrodku Wsparcia Caritas w Chełmnie. W sumie wydaliśmy 51029 paczek żywnościowych.

 

Podprogram 2016 już za nami

 

W ramach działań towarzyszących Caritas Diecezji Toruńskiej przeprowadziła 61 warsztatów dla 1183 uczestników. Uczestnikami warsztatów były w większości kobiety – około 1000. Działania towarzyszące  realizowane przez Caritas prowadziły do nabycia przez uczestników samodzielności i kompetencji w zakresie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te były realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów, przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności.

Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Darczyńcy

Partnerzy

© 2024 Caritas Diecezji Toruńskiej