Podprogram 2016 już za nami

 

30 czerwca 2017 Caritas Diecezji Toruńskiej zakończyła wydawanie osobom potrzebującym paczek w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2016. Od sierpnia 2016 roku ponad 522 tony artykułów spożywczych o wartości 2 383 599,70 zł  trafiło do 11 180 osób ubogich zakwalifikowanych do programu. Osoby najbardziej potrzebujące otrzymały między innymi cukier, mleko, ser, ryż, makaron, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, koncentrat pomidorowy, pasztet, szynkę, fasolę białą, marchewkę z groszkiem oraz herbatniki. Pomoc można było uzyskać w jednostkach Caritas Diecezji Toruńskiej, tj. w: Działdowskim Centrum Caritas, Brodnickim Centrum Caritas, Toruńskim Centrum Caritas oraz w Ośrodku Wsparcia Caritas w Chełmnie. W sumie wydaliśmy 51029 paczek żywnościowych.

 

Podprogram 2016 już za nami

 

W ramach działań towarzyszących Caritas Diecezji Toruńskiej przeprowadziła 61 warsztatów dla 1183 uczestników. Uczestnikami warsztatów były w większości kobiety – około 1000. Działania towarzyszące  realizowane przez Caritas prowadziły do nabycia przez uczestników samodzielności i kompetencji w zakresie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te były realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów, przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności.

Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

11 października 2016 Caritas Diecezji Toruńskiej zorganizowała w Ośrodku Szkoleniowym w Przysieku kolejne spotkanie dotyczące Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016, podczas którego zostały poruszone następujące zagadnienia:

 

Informujemy, że zostały opublikowane nowe wytyczne realizacji Podprogramu 2016. Zgodnie z punktem 11 Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniającej kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie. 

W  lutym 2017 r. do 14 produktów dojdą jeszcze dwa: szynka wieprzowa i pasztet wieprzowy.

 

W miesiącu styczniu 2018 warsztaty zaplanował nasz OPL, informacje na temat działań na stronie:

- Działdowskiego Centrum Caritas – www.dzialdowo.caritas.pl

 

W lutym 2018 na swoje warsztaty zaprasza:

- Brodnickie Centrum Caritas - www.caritasbrodnica.pl

- Działdowskie Centrum Caritas – www.dzialdowo.caritas.pl

 

Marzec 2018:

- Toruńskie Centrum Caritas – www.torunskiecentrum.caritas.pl

- Brodnickie Centrum Caritas - www.caritasbrodnica.pl

 

Pierwsze warsztaty za nami.                     

28 listopada 2017 w Sali przy OSP w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Strażacka 2, odbyły się warsztaty w ramach środków towarzyszących.  Prowadzone były w godzinach od 8:00 do 12:00 z podziałem na grupy. Osoby zakwalifikowane do działań towarzyszących uczestniczyły w warsztatach edukacji ekonomicznej oraz przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.   Łącznie skorzystało z nich 76 odbiorców żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2017.

 

Działania towarzyszące realizowane przez Caritas Diecezji Toruńskiej na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS to:


•    warsztaty kulinarne;
•    warsztaty edukacji ekonomicznej;
•    warsztaty dietetyczne;
•    warsztaty o nie marnowaniu żywności.

Darczyńcy

Partnerzy

© 2020 Caritas Diecezji Toruńskiej