• Prowadzimy 8 Środowiskowych Domów Samopomocy dla 300 osób. Wszystkie osoby pozostają w domu, wśród nich są seniorzy, osoby samotne i niepełnosprawni (wózkowicze). Utrzymujemy kontakt telefoniczny ze wszystkimi. Dla około 40% zabezpieczamy żywność dostarczając ja pod drzwi.
  • Zadeklarowaliśmy dla samotnych seniorów i osób z kwarantanny 300 posiłków na koszt caritas.
  • We wszystkich jadłodajniach na wynos przygotowujemy 800 posiłków.
  • Dla 200 osób przygotowujemy, dzięki wsparciu Caritas Polska, paczki świąteczne.
  • Na bazie jednostki Caritas w Brodnicy (Brodnickie Centrum Caritas) utworzyliśmy ośrodek kwarantanny dla 30 osób.
  • Porady psychologa.
  • Dzięki współpracy z ośrodkami i parafiami przekazujemy 250 kart „Na codzienne zakupy”
  • Współpracujemy z ośrodkami pomocy społecznej WOT, OSP, PZC generując tam wolontariuszy.

Dzięki zaangażowaniu pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, pracowników Gmin, Ochotniczych Straży Pożarnych, Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Wolontariuszy osoby potrzebujące, zakwalifikowane do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019, otrzymały artykuły spożywcze. W niektórych gminach wydawanie żywności wciąż trwa.