Najistotniejszą misją projektu jest wsparcie dla osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujących niski dochód. Dąży do ograniczania ubóstwa, chociażby poprzez udzielania pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków dla rodzin żyjących w niedostatku, wielodzietnych bądź obarczonych chorobą. Osoby potrzebujące wsparcia otrzymują artykuły spożywcze takie jak: produkty skrobiowe, mleczne, mięsne, a także cukier i olej.

Podopieczni programu mogą również skorzystać z bezpłatnych szkoleń, czy warsztatów dotyczących m.in. przygotowywania posiłków, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności w celu zwiększenia samodzielności i zmniejszeniu wykluczenia społecznego.

Rozdysponowaniem wszelkiej pomocy zajmują się właściwe, terytorialnie ośrodki pomocy społecznej albo organizacje partnerskie np. Caritas,

Caritas Diecezji Toruńskiej realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 - podprogram 2019, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W podprogramie 2019 pomoc otrzyma aż 13 000 osób o łącznej wartości ok. 3 000 000 złotych.