kuj.jpg

 

DZIENNY DOM POBYTU DLA SENIORA

 

Toruńskie Centrum Caritas w 2022 roku, zgodnie z umową  Nr DDPS.1.2022 zawartą w dniu 1 lipca 2022 roku, realizuje program „Prowadzenie ośrodka wsparcia w formie dziennego domu pomocy społecznej dla co najmniej 38 osób wymagających częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych” dofinansowany przez Gminę Miasta Toruń, którego adresatami są seniorzy, którzy  ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w   zaspokajaniu potrzeb życiowych.

 

             Celem zadania publicznego jest zapewnienie usług  opiekuńczych świadczonych

w ośrodku wsparcia, który jest realizowany poprzez zapewnienie uczestnikom wszystkich rodzajów terapii zajęciowej (socjoterapia, ergoterapia, arteterapia), dostępu do szeroko pojętej rehabilitacji, terapii ruchem, zajęć rekreacyjno-sportowych. Beneficjenci będą brać udział

w różnorodnych treningach społecznych, co pozwoli na rozwój osobisty i zdobycie nowych umiejętności. Dzięki kontaktom z innymi placówkami zakładamy większe uwrażliwienie

i rozwój zachowań  prospołecznych.

 

Miejsce realizacji zadania:

Miejscem realizacji powyższego zadania jest Dzienny Dom pobytu dla Seniora, ul. Szosa Bydgoska 1a, 87-100 Toruń.

 

Grupa docelowa:

Dom świadczy usługi dla 38 osób wymagających częściowej  opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych ( art. 51 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej).Osoby starsze, niepełnosprawne, wymagające wsparcia czy samotne znajdą tu profesjonalną pomoc  i zaspokoją potrzebę integracji.

Placówka funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) od 7.30 do 15.30.

 

Opis działań:

 Placówka, swoimi działaniami uczy, rozwija i podtrzymuje umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Jak   najdłuższe funkcjonowanie w dobrej formie psychofizycznej osób w wieku senioralnym jest realizowane    poprzez  treningi: stolarski, hortikuloterapia, dziewiarstwo i hafciarstwo, rysunek, malarstwo, zdobnictwo i dekoratorstwo, muzykoterapia, teatroterapia i filmoterapia, trening higieniczny

i dbałości o wygląd zewnętrzny, trening kulinarny, trening budżetowy, trening umiejętności społecznych, ludoterapia, terapia ruchem i rekreacja.

Program realizowany jest w terminie od 01.07.2022 do 30.06.2023.

kuj7.jpg

Link do miejskiego serwisu informacyjnego: www.torun.pl 

bieżące nasze działania są przedstawiane w formie fotograficznej

na stronie Facebook. 

 

Zapraszamy!