Rozlicz swój podatek i pomóż naszej oraganizacji wspierać innych.

 Klikając w poniższy link możesz rozliczyć swój podatek nie wychodząc z domu!

https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000225584/?fbclid=IwAR01EdjJww8xZnasjEAYMWwqTTJiTSvtABAegHXCnmNDrV6BR3hyGxlsrq4

 

Prezent OPP

Pomagamy blisko Ciebie!

Caritas Diecezji Toruńskiej już trzecią dekadę pomaga ubogim, chorym, niepełnosprawnym, bezdomnym i innym, dotkniętym przez zdarzenia losowe. Działamy w diecezji toruńskiej, leżącej w większości na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

1% podatku wykorzystamy na pomoc podopiecznym Caritas Diecezji Toruńskiej: osobom ubogim, chorym i niepełnosprawnym. Dzięki tym środkom Caritas opłaci podopiecznym leczenie, zakup leków, rehabilitację, kosztowne operacje, w szczególnych zdarzeniach losowych pomoże pogorzelcom czy osobom dotkniętym kataklizmami pogodowymi.

Więcej o nas

Więcej o nas

Caritas Diecezji Toruńskiej już trzecią dekadę pomaga ubogim, chorym, niepełnosprawnym, bezdomnym i innym, dotkniętym przez zdarzenia losowe. Działamy w diecezji toruńskiej, leżącej w większości na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Prowadzone programy:

- Jadłodajnie - Na terenie diecezji funkcjonuje 5 jadłodajni dla osób ubogich i bezdomnych, które w sumie przygotowują ponad 3 000 posiłków dziennie. celem programu jest wspieranie osób ubogich, bezdomnych i niezaradnych życiowo. Dzięki temu wsparciu Caritas naszej diecezji stara się pomniejszyć dramat ludzi ubogich, bezdomnych i będących bez pracy;

- Stacja Opieki Caritas - niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Na terenie diecezji funkcjonują 4 stacje, które świadczą nieodpłatną pomoc osobom chorym, niepełnosprawnym i bezdomnym;

- Ognisko Wychowawcze - placówka opiekuńczo-wychowawczą przeznaczoną dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w wieku od 7 do 15 lat. Na terenie diecezji funkcjonują 4 placówki Caritas, w sumie dla około 200 dzieci. Wychowankowie w ciągu roku mają zapewnione: popołudniowe zajęcia w świetlicy, dożywianie oraz wakacyjne formy pracy wychowawczo-profilaktycznej;

- Środowiskowy Dom Pomocy jest placówką dziennego pobytu przeznaczoną dla osób z dysfunkcją umysłową i chorobami psychicznymi. Na terenie diecezji funkcjonują 7 takich ośrodków;

- Łaźnie dla osób, rodzin bezdomnych i zagrożonych bezdomnością Caritas naszej diecezji prowadzi w 3 placówkach;

- Pomoc materialna - tą formą wsparcia otaczamy osoby i całe rodziny ze środowisk całej diecezji toruńskiej. Polega ona na przekazywaniu darów materialnych tj. żywności, środków czystości, odzieży. Interweniujemy również w sytuacjach wyjątkowych: pomagamy ofiarom pożarów, kataklizmów itp. Z tej formy wsparcia korzystają przede wszystkim rodziny ubogie, które borykają się z brakiem środków finansowych i pracy. Często w swoim gronie mają osoby ciężko chore i stąd obciążenie finansowe zubaża, budżet na konieczne, codzienne utrzymanie;

- Poradnictwo - Poradnictwo prowadzone jest dla tych, którzy potrzebują wsparcia oraz wszelakich porad związanych z problemami życia codziennego. Udzielenie pomocy poprzedzone jest analizą sytuacji, w jakiej znajduje się zgłaszająca się osoba. Często przychodzące osoby potrzebują tylko wysłuchania, porady czy informacji o tym gdzie szukać profesjonalnej pomocy. Czasem nie mają chleba, obuwia bądź brakuje im innych rzeczy lub nie mogą zapłacić rachunków czy kupić leków, wówczas Caritas, w miarę możliwości i posiadanych środków, przekazuje im potrzebne rzeczy;

- Schroniska dla Osób Bezdomnych

- Wypożyczalnie Sprzętu Rehabilitacyjnego  - dysponują rożnymi sprzętami, wśród nich najczęściej wypożyczane są: łóżka, koncentratory tlenu, ssaki medyczne, wózki, kule, chodziki, balkoniki i inne. Na terenie diecezji funkcjonuje 6 takich wypożyczalni:

w Brodnicy ul. Gajdy 3, tel. 56 49 50 281 lub 696 083 794.

w Chełmnie ul. Sz. Grudziądzka 3A, tel. 668 122 962

w Działdowie ul. Księżodworska 23, tel. 23 697 27 04

w Grudziądzu ul. Marcinkowskiego 6-8, tel. 600 376 528

w Toruniu 2: ul. Sz. Bydgoska 1, tel. 56 654 05 43, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 7/9, tel. 56 659 03 97.

Ważną rolę w działalności Caritas Diecezji Toruńskiej odgrywa formacja, polegającą na pomocy rodzicom i szkołom w wychowywaniu młodego pokolenia. Aż 247 szkół utworzyło Szkolne Koła Caritas, w ramach których młodzi wolontariusze, kierując się miłosierdziem, pomagają osobom potrzebującym w najbliższym środowisku. Biorą oni również udział w następujących akcjach Caritas Diecezji Toruńskiej: Warto być bohaterem, Festyn z okazji Dnia Dziecka „Bądźmy razem”, Jestem widoczny, jestem bezpieczny, Zbiórki żywności i innych.