Telefonują do nas kolejne gminy, informując nas, że czekają już zwarci i gotowi do działania, aby przyjąć kolejną dostawę żywności z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej. Takimi gminami są między innymi  Lisewo i Dąbrowa Chełmińska. Dziękujemy za zaangażowanie, sprawną dystrybucję i chęć do dalszych działań. Wiemy również, że w większości gmin prężność dostarczania żywności możliwa była dzięki OSP, Wolontariuszom i oczywiście pracownikom socjalnym. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli bez wyjątków!