Budowa Ośrodka Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmnie

Caritas Diecezji Toruńskiej tworzy w Chełmnie Ośrodek Wsparcia im. św. Andrzeja Boboli, w którym uruchomimy: ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY, MAGAZYN ŻYWNOŚCI I WYPOŻYCZALNIĘ SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO. Inwestycja trwa od listopada 2014 r. i zostanie zakończona we wrześniu 2015 r. Już z dniem 1 października br. rozpoczynamy systematyczną działalność. Środowiskowy Dom Samopomocy docelowo obejmie wsparciem terapeutycznym 60 osób i ich rodziny. Pomocą materialną planujemy otoczyć minimum 200 osób. W ośrodku pracę znajdzie docelowo 14 osób.

Projekt „Budowa Ośrodka Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmnie” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

.