Światowe Dni Młodzieży 2016
19.09.14

W sobotę, 20 września br. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu przy ul. Św. Faustyny 7 uroczyście zainaugurujemy przygotowania do Światowych Dni Młodzieży 2016 w naszej diecezji.

            Na tę inaugurację przyjadą delegacje parafii z terenu całej diecezji, którym wręczymy miniatury symboli Światowych Dni Młodzieży (krzyż oraz ikonę) i materiały dydaktyczne.

 

Program uroczystości:

 

10.00 – zawiązanie wspólnoty

11.00 – Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Księdza Biskupa Toruńskiego Andrzeja Suskiego

12.15 – koncert Tomka Kamińskiego z zespołem oraz Mary Kanini z Kenii

 

 

ks. prał. Daniel Adamowicz

Diecezjalny Koordynator

Światowych Dni Młodzieży

 

 

 

"Błogosławiony Edmund Bojanowski - wiejski apostoł miłosierdzia" - konkurs plastyczno-literacko-multimedialny
19.09.14

" Błogosławiony Edmund Bojanowski
– wiejski Apostoł miłosierdzia
"

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastyczno - literacko - multimedialnym dla dzieci i młodzieży o życiu i działalności bł. Edmunda Bojanowskiego.

 

 

Organizator: Grudziądzkie Centrum Caritas, Szkolne Koło Caritas przy Z.S.O. nr 5 w Grudziądzu

 

REGULAMIN KONKURSU

1.       Celem konkursu jest zapoznanie dzieci i młodzieży z życiem i działalnością bł. Edmunda Bojanowskiego, uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka oraz zachęcenie do naśladowania go w pełnieniu uczynków miłosierdzia.

2.       Konkurs ma zasięg diecezjalny /diecezja toruńska/. Mogą brać w nim udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, a także świetlice środowiskowe i placówki opiekuńczo - wychowawcze.

3.       Prace konkursowe powinny dotyczyć życia i działalności bł. Edmunda oraz budzących się refleksji związanych z jego posługą.

4.       Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką w formacie A-3 i większe (nie szkło, modelina i plastelina). Prace literackie /proza, poezja/ w formie dwóch egzemplarzy wydruku komputerowego, do trzech stron formatu A4. Konieczne jest załączenie wersji elektronicznej (z jednej szkoły, wszystkie prace na jednej płycie CD trwale opisanej: adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy, e-mail, tytuł: „Prace literackie"). Prace komputerowe należy wykonać w formie prezentacji multimedialnej (w programie MC Power Point). Czas trwania prezentacji nie może przekraczać 10 min. Prezentacja powinna być przygotowana na nośniku cyfrowym (wyłącznie płyta CD), odtwarzana na typowym komputerze PC w systemie Windows. Prace powinny zawierać następujące informacje (na pierwszym slajdzie): imię i nazwisko autora pracy, klasa, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy, e-mail. Prace muszą być wykonane samodzielnie - z podaniem źródła, bibliografii (ostatni slajd). Zgłoszone prace będą oceniane w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

5.       Prace należy przesyłać - razem z Kartą zgłoszenia - w nieprzekraczalnym terminie do 28 października na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, 86 - 300 Grudziądz, ul. Nauczycielska 19 z dopiskiem: „Konkurs o bł. Edmundzie Bojanowskim". Na odwrocie każdej pracy należy umieścić wszystkie informacje takie same jak na  karcie zgłoszenia (wzór podany poniżej).

L.p.

Dziedzina /literatura, plastyka, multimedia/

Autor pracy /imię, nazwisko, szkoła, klasa/

Imię, nazwisko

nauczyciela/opiekuna

Adres szkoły; e - mail

telefon kontaktowy,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.       Zgłoszenie szkoły/placówki do konkursu następuje poprzez przesłanie prac uczniów wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia. Prace, które w jakikolwiek sposób będą niezgodne z wymogami Regulaminu Konkursu zostaną dyskwalifikowane, a tym samym nie wezmą udziału w konkursie.

7.       Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora.

8.       Informacje o rozstrzygnięciu konkursu zostaną zamieszczone na stronach internetowych: http://www.katechizacja.diecezja.torun.pl/, www.grudziadz.caritas.pl, http://sp21.zso5grudz.pl/, a także przekazane drogą elektroniczną lub telefonicznie na podane dane kontaktowe.

9.       Wręczenie nagród nastąpi 15. 11. 2014 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Grudziądzu (adres jak wyżej). Rozpoczęcie godz. 10.00.

10.   Ustalenia końcowe:

-        Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia prac podczas transportu,

-        Zgłoszone do konkursu prace nie będą zwracane, przechodzą na własność organizatora,

-        Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji i reprodukcji prac konkursowych,

-        Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu,

-        Nagrody, które nie zostaną odebrane przez laureatów konkursu do końca listopada zostaną przekazane dzieciom objętym opieką GCC.

 

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać: konkursjuta@wp.pl lub 609 789 844

Bartek z mamą dziękują
12.09.14

    Mój syn Bartek choruje na postępujący zanik mięśni. Chorobę wykryto, gdy miał 4 lata. Od tamtej pory jest systematycznie rehabilitowany. W kwietniowym „Świadectwie” była opisana historia Bartka. W ubiegłym roku dowiedzieliśmy się o eksperymentalnym leczeniu w klinice w Białymstoku, na które syn został zakwalifikowany. Leczenie rozpoczęło się  3 sierpnia br. Terapia trwać będzie 12 miesięcy. Syn ma podawany w klinice lek, dodatkowo ma masaże, naświetlanie lampami, kinezyterapię i terapię zajęciową. Niestety mieliśmy ogromny problem z dojazdem. Do Białegostoku od nas jest ok. 370 km. Nie mogliśmy znaleźć pomocy, ponieważ nikt nie mógł nas zawieźć. Aż w końcu Ksiądz Adamowicz, któremu jesteśmy ogromnie wdzięczni, nam pomógł. Dzięki osobistemu zaangażowaniu Księdza Adamowicza mieliśmy szansę wyjazdu na leczenie. Z całego serca dziękujemy Księdzu Dyrektorowi.


Bóg zapłać.
Jadwiga Zielińska z synem


Dobre Spotkanie
12.09.14

W dniu 10 września 2014 roku odbyła się nasza coroczna impreza plenerowa pod nazwą Impreza Integracyjna Wspierająco – Aktywizująca Dla osób Chorujących Psychicznie oraz Ich Rodzin i Bliskich „Dobre Spotkanie”. Jej nadrzędnym celem była integracja osób niepełnosprawnych z tytułu zdrowia psychicznego z  lokalną społecznością. W spotkaniu wzięli udział uczestnicy środowiskowych domów, ich rodziny i bliscy oraz młodzież szkolna.

W otoczeniu pięknego parku w Przysieku, na boisku sportowym odbyły się sportowe zmagania. Prawdziwych emocji dostarczyły wszystkim przygotowane przez organizatorów konkurencje. Przyjemnie było patrzeć jak oklaski i doping dodają skrzydeł zawodnikom.

Równolegle odbywały się plenery plastyczne. Przepiękny krajobraz przysieckiego parku był doskonałą okazją do przeniesienia tego wszystkiego na papier. Malowanie z natury to wspaniała forma aktywności osób niepełnosprawnych, która daje im możliwość rozwoju, odkrywania i rozwijania talentów oraz pobudza do działania. Mieliśmy duże szczęście, ponieważ zmienna ostatnio pogoda, akurat bardzo nam dopisała.

Mogłoby się wydawać, ze wraz z zakończeniem zmagań sportowych i plenerów plastycznych skończą się również emocje. Nic z tych rzeczy. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród sprawiło, że krew w żyłach zaczęła szybciej krążyć i ruszyliśmy do wspólnej zabawy przy muzyce.

Spotkanie umożliwiło, już po raz czwarty, osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i bliskim przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych związanych z wykluczeniem społecznym. Udostępniło pełniejszą integrację ze środowiskiem lokalnym. Obopólną korzyścią było współdziałanie młodzieży szkolnej i osób dorosłych zmagających się z chorobą psychiczną. Impreza przeciwdziałała stereotypom i uprzedzeniom oraz uczyła tolerancji.

Caritas Diecezji Toruńskiej dziękuje Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej, które wsparło ten bardzo ważny dzień. Cieszymy się, że znów udało nam się być razem i wspólnie się bawić. Widzimy, jak te spotkania budują naszych podopiecznych i przełamują stereotypy wśród młodzieży – to bardzo ważna inicjatywa.

Sylwia Komorowska


Zostań rodzicem zastępczym
05.09.14

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu prowadzi nabór kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej.

DLACZEGO RODZINA ZASTĘPCZA ?

Ponieważ na całym świecie ta reguła się sprawdza. Także w Toruniu. Pilotowaliśmy utworzenie wielu rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Wiemy, że ta idea jest dobra.

Dlaczego?

Z jednej strony „rodzice zastępczy” oferują rzeczy bezcenne: swoje i uczucia, swój czas, swoje zaangażowanie przyjmując do siebie dzieci z domów dziecka.

Z drugiej strony polskie Państwo oraz Miasto Toruń wspiera ich finansowo i fachowo – szkoleniami, stałą opieką psychologiczno-pedagogiczną.

Wiemy, że zdecydować się na taki krok nie jest łatwo. Wiemy jednak, że warto.

Skąd?

Koordynowaliśmy utworzenie wielu rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Rodzinnych - czyli takich, w których miłość, dom i rodzina to nie są puste słowa, pozbawione znaczenia słowa.

Dorasta w nich 397 dzieci, które skazane byłyby na życie w domach dziecka. Dorastają          w atmosferze miłości i ochrony. Dostają to, co w ich wieku jest najważniejsze.

 

Marzymy o tym, aby otworzyć kolejne rodzinne domy dziecka i stworzyć kolejne rodziny zastępcze, w których dzieci odnajdą prawdziwą miłość i rodzinne ciepło.

Jak?

Nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dokonuje się w oparciu o procedury określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest to zadanie własne powiatu. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w art. 42 szczegółowo określa wymagania, które musi spełniać osoba, która chciałaby pełnić funkcję rodziny zastępczej.

 

Czekamy na Państwa w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c

w godz. poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 – 15.30

               we wtorki od godz. 8.00 – 16.00.

Udzielimy również odpowiedzi na wszelkie Państwa zapytania pod numerem

 tel. 56-65-08-562, 56-65-08- 583

 lub adresem e-mail: sekretariat@mopr.torun.pl

 

    www.mopr.torun.pl


"Jestem wiodczny, jestem bezpieczny" - lista zamknięta
29.08.14

   Bardzo dziękujemy dyrektorom szkół i nauczycielom za zgłoszenia grup dzieci na nieodpłatne zajęcia w ramach akcji "Jestem widoczny, jestem bezpieczny". Niestety nie możemy przyjąć więcej grup w tym roku, dlatego zamknęliśmy już listę. Uczniowie klas O i I przyjadą do miasteczka drogowego przygotowanego w Przysieku w dniach: 22-26 września i tu uczestniczyć będą w warsztatach przeprowadzonych przez przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu, Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, Straży Miejskiej w Toruniu oraz Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu. Każde dziecko otrzyma kamizelkę odblaskową.

   Nasza akcja świetnie wpisuje się w nowelizację Prawa o ruchu drogowym, wg której

„Każdy pieszy, poruszający się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, będzie miał obowiązek używania elementów odblaskowych”.

     Akcja jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz środków Caritas i Przyjaciół - firm: Krajowa Spółka Cukrowa S.A. i Erbud S.A.


"Tornister pełen Uśmiechów"
20.08.14

    Ogólnopolska akcja „Tornister pełen Uśmiechów” realizowana jest corocznie w drugiej połowie sierpnia. Główny jej cel to zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez zebranie funduszy na zakup i wyposażenie wyprawek szkolnych dla najuboższych dzieci i młodzieży w Polsce. W parafiach w całym kraju do koszy można wkładać podstawowe artykuły szkolne, które znajdą się później w wyprawkach przygotowywanych przez wolontariuszy Caritas.

            W ciągu pięciu lat udało się rozdać ok. 67 000 wyposażonych wyprawek szkolnych dla najuboższych dzieci w Polsce.

                Również w diecezji toruńskiej jest wiele rodzin potrzebujących pomocy w doposażeniu tornistrów, zarówno wielodzietnych, jak i niepełnych oraz takich, w których rodzice nie mogą znaleźć pracy. Tradycją Toruńskiego Centrum Caritas jest wspieranie w tym zakresie ubogich mieszkańców Torunia. Osoby te otrzymują plecaki, a także zeszyty, długopisy, ołówki, piórniki i inne przybory szkolne. Każdego roku tylko w Toruńskim Centrum Caritas otrzymuje tego typu pomoc kilkaset osób. Dzieje się tak dzięki wsparciu kampanii przez firmy i osoby prywatne. Akcja jest również realizowana w innych zakątkach diecezji, np. Działdowskie Centrum Caritas koordynuje zbiórkę tornistrów w parafiach, które trafiają bezpośrednio do ubogich uczniów za pośrednictwem szkół.

            Ważnym elementem kampanii „Tornister pełen Uśmiechów” jest współpraca z wydawnictwami, dzięki której Caritas Diecezji Toruńskiej ofiarowuje podręczniki dzieciom i młodzieży. W ubiegłym roku rozdysponowaliśmy najuboższym uczniom 1600 książek. Również w tym roku przekażemy podręczniki z następujących wydawnictw: Nowa Era, Oxford, Pearson, WSiP, którym bardzo dziękujemy za wsparcie.


"Jestem widoczny, jestem bezpieczny" - list do szkół podstawowych
14.08.14

     Przed nami kolejna edycja akcji "Jestem widoczny, jestem bezpieczny", w związku z czym skierowaliśmy do szkół podstawowych list o następującej treści:

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

szkół podstawowych

regionu kuj.-pom.

 

dotyczy: zaproszenie do udziału w akcji prewencyjnej „Jestem widoczny, jestem bezpieczny”

 

                Szanowni Państwo Dyrektorzy

 

             Caritas Diecezji Toruńskiej we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Toruniu, Komendą Miejską Policji w Toruniu, Strażą Miejską w Toruniu, Zespołem Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego po raz kolejny zaprasza uczniów klas 0 i I  ze szkół regionu kujawsko-pomorskiego do udziału w akcji "Jestem widoczny, jestem bezpieczny". W dniach 22-26 września br. na terenie Ośrodka Szkoleniowego Caritas Diecezji Toruńskiej w Przysieku w specjalnie przygotowanym przez toruński WORD "miasteczku drogowym" odbędą się zajęcia i konkursy, prowadzone przez pracowników tego ośrodka, policjantów, strażników miejskich, a także nauczycieli i wolontariuszy z Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska, którzy przeprowadzą interesujące zajęcia ekologiczne, dotyczące troski o środowisko. Dla każdego dziecka wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego przygotowaliśmy kamizelkę odblaskową, nagrody w konkursach oraz poczęstunek.

               Akcja jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz środków Caritas i Przyjaciół - firm: Krajowa Spółka Cukrowa S.A. oraz Erbud S.A.

 

            Zgłoszenia 25 - osobowych grup (maksymalnie 50 os.) ze szkół  na zajęcia dla klas 0 i I , które odbędą się w Przysieku, przyjmujemy mailowo: torun@caritas.pl . W akcji może wziąć udział w sumie 1000 dzieci, dlatego o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Na e-maile zgłaszające pierwsze 1000 dzieci będziemy odpowiadać z informacją o dniu i godzinie spotkania. Ponadto prosimy śledzić aktualności na stronie internetowej www.torun.caritas.pl .

Szczęść Boże

Z najlepszymi życzeniami na nowy rok szkolny                                                  ks. prał. Daniel Adamowicz

Dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej

                                                                                                         

 

 


Tanecznie, sportowo i kolorowo w Brodnickim Centrum Caritas
11.08.14

Brodnickie Centrum Caritas po raz kolejny zorganizowało kolonie letnie dla ubogich dzieci i młodzieży z miast i wsi, zagrożonych społecznym wykluczeniem. W dwóch turnusach wzięło udział łącznie 140 dzieci z gmin: Brodnica, Radzyń Chełmiński, Włocławek, Gruta, Jeziora Wielkie, Bytoń, Bobrowo, Bartniczka, Radoszki oraz z Domu Dziecka we Włocławku i Parafii Matki Bożej Łaskawej w Toruniu.

Program tegorocznych kolonii przewidywał m. in. zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, zajęcia taneczne; zajęcia sportowe (podchody, wycieczki rowerowe, wyjścia do kręgielni, gimnastyka, rozgrywki sportowe), wyjścia nad jezioro  zwiedzanie Brodnicy; zajęcia z elementami profilaktyki, zajęcia przybliżające kraje Unii Europejskiej prowadzone przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu. Wybory miss i mistera kolonii, dyskoteki, kabarety.

Koloniści uczestniczyli w wycieczkach m. in. do Jura Parku i parku wodnego w Solcu Kujawskim oraz Górznieńsko – Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Podczas wizyty w Ośrodku Edukacji Historycznej „Gród Foluszek” koloniści mieli możliwość przymierzenia dawnych strojów. Wykonanie zadań rycerskich czy nauka dawnych rzemiosł pozwoliły dzieciom „przenieść się                        w czasie” do średniowiecza.

Dzieci zapytane o swoje wrażenia z wypoczynku w Brodnickim Centrum Caritas odpowiadają:

Przyjechałem tu drugi raz, bo podobało mi się rok temu. Najbardziej podoba mi się tu, że jest super atmosfera i dużo wycieczek. Wszystkie zajęcia prowadzą wychowawcy i instruktorzy. Wrócę tu za rok”(Marysia lat 13)

Bardzo mi się podoba na koloniach, jest dużo ciekawych zajęć, nie ma czasu na nudę. Najbardziej lubię wieczorną część programu czyli konkursy i pokazy np. Mini Playback Show, wybory Miss                             i Mistera. Długo będę wspominał nasz występ na Mini Playback Show i wycieczkę do Solca Kujawskiego”(Krzysiek lat 16)

Każdy z uczestników kolonii odjeżdżając otrzymał wyprawkę szkolną.

Kolonie zostały dofinansowane przez Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Gminę Brodnica.

W zorganizowaniu wypoczynku pomogli również darczyńcy: Apteka AVENA – Bis Sp. z o. o. w Brodnicy; Firmy: Euro-Trade Sp. z o. o., Delia Cosmetics Sp. z o. o., ZPC Vobro,  Iglotex S. A.   Dr. Irena Eris S. A., Unifreeze Sp. z o. o., Lakma Strefa Sp. z o.o., Zakłady Chemiczne Unia, Wydawnictwo Znak, Kaszarnia Ludwiczyn, Makarony Czanieckie Sp. z o. o.

 

Monika Wasielewska


Wakacje pełne uśmiechu w Działdowskim Centrum Caritas
05.08.14

W okresie od 30 czerwca do 25 lipca w Działdowskim Centrum CARITAS trwały półkolonie, w których uczestniczyły dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Przedsięwzięcie podzielone zostało na dwa turnusy, a w każdym z dwutygodniowych etapów wzięło udział aż pięćdziesięcioro małych uczestników. Nad ich bezpieczeństwem czuwał ks. Zdzisław Syldatk – Dyrektor Działdowskiego Centrum Caritas, czworo wychowawców oraz jedna wolontariuszka. Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, by dzieci jak najlepiej zapamiętały ten wyjątkowy czas, dlatego działdowskie półkolonie obfitowały w liczne atrakcje. Oprócz interesujących zajęć edukacyjno-profilaktycznych zorganizowanych przy współpracy z Panią Jolantą Działak (pełnomocnikiem burmistrza ds. profilaktyki uzależnień) oraz Panem Dawidem Osieckiem (ratownikiem medycznym), program przedsięwzięcia proponował także uczestnikom szereg gier i zabaw integracyjnych oraz zajęć sportowych, które dzięki życzliwości Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II mogły odbywać się na sali gimnastycznej, orliku oraz placu zabaw. Dzięki zróżnicowanym formom aktywności każde z dzieci mogło bez trudu odnaleźć propozycję zgodną z jego indywidualnymi zainteresowaniami. Podczas trwania półkolonii zorganizowano m.in. zajęcia zumby z instruktor fitness – Panią Joanną Berestowską, warsztaty kulinarne i plastyczne, wycieczkę rowerową, grę w kręgle, bajkoterapię oraz karaoke. Nie zabrakło również okazji do kształcących i pełnych przygód podróży. Uczestnicy działdowskich półkolonii mieli okazję odwiedzić Wioskę Indiańską położoną w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym w Borzychach. Ponadto zorganizowano wycieczkę do Welskiego Parku Krajobrazowego oraz dwa wyjazdy do Lidzbarka Welskiego, podczas których dzieci nie tylko cieszyły się urokami tamtejszej plaży, ale również miały okazję pojeździć na quadach, pływać rowerami wodnymi oraz odkrywać atrakcje parku linowego. Uczestnikom półkolonii na twarzach nieustannie towarzyszył promienny uśmiech, co szczególnie cieszyło organizatorów i wychowawców, bo przecież „kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

Letni wypoczynek dla dzieci sfinansowany został ze środków otrzymanych z Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Gminy Miasto Działdowo oraz środków własnych Działdowskiego Centrum CARITAS. Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania półkolonii Dyrektor ks. Zdzisław Syldatk składa serdeczne podziękowania i zapewnia o pamięci w modlitwie.

 

 

Uczestnicy działdowskich półkolonii z radością relacjonowali wakacyjny odpoczynek następująco:

 

”Najbardziej podobała mi się zabawa w podchody i wyjazd nad jezioro do Lidzbarka. Robienie biżuterii, zumba i wizyta w straży pożarnej też zaliczam do udanych”

 

„Najbardziej podobało mi się, gdy bawiliśmy się w różne zabawy i jak śpiewaliśmy. I wycieczki były super. Superowe też było oglądanie bajek na dużym ekranie”

 

„Najbardziej podobała mi się wycieczka rowerowa do Malinowa. Pojechaliśmy tam na zakończenie turnusu, bawiliśmy się, było super. ”

 

„Bardzo podobało mi się Wioska Indiańska i zabawa w podchody. Myślę, że to były udane wakacje”

 

„Dziękuje bardzo za wspaniałe zabawy oraz wycieczki. Najfajniejsza była wycieczka rowerowa i nad jezioro. Bardzo, bardzo dziękuje wychowawcom za bardzo fajne wakacje w Caritasie”

 

„Park linowy i quady były świetne, trochę się bałem, ale dałem radę”

 

„Najbardziej mi się podobała zabawa w podchody, ponieważ było dużo fajnej zabawy. Świetna była też wyprawa do pizzerii i nauka robienia pizzy”

 

„Najbardziej podobały mi się wycieczki i wyjścia na kręgle. Ogólnie było bardzo fajnie. Byli fajni wychowawcy. Świetnie się bawiłam. A i jedzenie było pyszne!”

 

„Najfajniej było, gdy graliśmy w podchody i byliśmy w Wenecji. Ale nie zapomnę, jak byliśmy na kręglach i w Indiańskiej Wiosce. Były miłe kucharki i najfajniejszy Dyrektor. Ale nigdy nie zapomnę moich wychowawców”

 

 

 

 

Tekst przygotowała:

Anna Orłowska

Paulina Cedlerska