Wspólne kolędowanie
21.01.15

W dniu 15 stycznia br. studenci Bursy Akademickiej Caritas Diecezji Toruńskiej w Przysieku przeżywali wizytę duszpasterską, której przewodniczył Ksiądz Biskup Andrzej Suski. W przemówieniu na powitanie Pasterz Diecezji wyraził swoją radość z powodu istnienia naszego „domu”. Katolicka Bursa Akademicka, w której żyje się po chrześcijańsku, a nie tylko „na luzie”, była w zamyśle Księdza Biskupa od dawna. W słowie skierowanym do nas usłyszeliśmy też o wielkiej roli przyjaźni, która rodzi się w tym miejscu, zapewniając jednocześnie o znacznej trwałości relacji budowanych w młodości ze względu na ich niewymowną szczerość.

Następnie, zgodnie z tradycją, Ksiądz Biskup odwiedził bursowiczów w pokojach i pokropił je wodą święconą. Każdy także miał czas na osobiste spotkanie z Jego Ekscelencją i krótką rozmowę. Na korytarzu jednocześnie rozlegał się głośny śpiew kolęd i dźwięk gitary. Wszyscy studenci otrzymali też podarunek upamiętniający wizytę duszpasterską, którym w tym roku była Ewangelia św. Mateusza.

 

 

Justyna Pawlik


Zachęta dla wszystkich parafii do wzięcia udziału w konkursie
20.01.15

   Zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami dotyczącymi aktywizacji seniorów, został uruchomiony Otwarty Konkurs Ofert w Ramach Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2014-2020 Edycja 2015:

http://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/polityka-senioralna/ogloszeniu-o-otwartym-konkursie-ofert-asos-2014-2020-edycja-2015


            Zachęcamy do składania wniosków w ramach tego konkursu, który pozwoli pozyskać środki na działalność seniorów w parafiach. Przygotowując taki wniosek, warto skorzystać z pomocy innych, doświadczonych w tym zakresie parafian, którzy podzielą się swą wiedzą. Można się zwrócić do przedstawicieli gmin, pracowników służb społecznych w celu konsultacji wniosku. Pomocą służą też nasze Centra Caritas, które mają bardzo duże doświadczenie w pisaniu wniosków i realizowaniu projektów. KAŻDA PARAFIA MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM
O DOFINANSOWANIE w kwocie od 20.000 do 200.000 zł.

ASOS to program, który pozwoli na zwiększenie aktywności osób po 60 roku życia przez uczenie się przez całe życie oraz działania na rzecz solidarności integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej.

Cel programu: poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia oraz zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez aktywność społeczną tych osób.

Termin składania ofert: 2 lutego 2015 r. do godz. 16.00.

Parafia występująca w roli oferenta (jeżeli występuje jako samodzielny podmiot) powinna dołączyć do swojej oferty w wersji papierowej dokument potwierdzający osobowość prawną jednostki, tj. wypis z właściwego rejestru lub ewidencji, np. powołanie przez władzę kościelną osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

Wolę złożenia wniosku w ramach programu ASOS prosimy zgłaszać do właściwego (rejonowego) Centrum Caritas.

Ponadto informujemy, że właśnie trwają konsultacje społeczne, w ramach których Caritas Diecezji Toruńskiej zgłosiła, przy wsparciu ks. prof. Piotra Krakowiaka, szereg uwag do rządowego projektu SENIOR-WIGOR po to, by był on jak najbardziej przyjazny aktywizacji seniorów w naszych parafiach.

Zaproszenie na finał akcji "Warto być bohaterem"
20.01.15

Caritas Diecezji Toruńskiej zorganizowała po raz siódmy akcję Warto być bohaterem. Jej celem jest uwrażliwienie uczniów na potrzeby osób chorych i niepełnosprawnych oraz   zmotywowanie dzieci i młodzieży do pozytywnych postaw. W tym roku uczniowie zapoznali się z historią Oliwiera chorego na nowotwór, po czym uczestniczyli w pogadance na temat takich wartości jak miłość, przyjaźń, cierpienie, miłosierdzie, współczucie, bycie z drugim człowiekiem.

Dodatkowym owocem akcji było zebranie środków pieniężnych, które przekażemy chorym i niepełnosprawnym dzieciom podczas finału akcji Warto być bohaterem. Uroczystość ta z udziałem uczniów zaangażowanych w przedsięwzięcie, odbędzie się w dniu 12 lutego 2015 r. o godz. 11.00 w Teatrze Baj Pomorski. Zgłoszenia delegacji ze szkól przyjmujemy  e-mailem: torun@caritas.pl


Konkurs „RAZEM Z NATURĄ”
20.01.15

 

           Caritas Diecezji Toruńskiej już po raz trzeci realizuje projekt „RAZEM Z NATURĄ”, który łączy działania edukacji ekologicznej i projektu recyklingu elektrośmieci z działaniami charytatywnymi na rzecz chorych i niepełnosprawnych dzieci. Celem konkursu jest uświadomienie dzieciom i młodzieży znaczącego wpływu piękna przyrody na rozwój duchowy, psychiczny i społeczny człowieka przede wszystkim poprzez uwrażliwianie na piękno otaczającego świata, propagowanie idei ochrony przyrody wśród społeczeństwa oraz ukazanie różnorodności biologicznej i piękna natury.

Zapraszamy serdecznie uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie „RAZEM Z NATURĄ”. Zachęcamy do wykonywania zdjęć i prac plastycznych, które ilustrują faunę, florę oraz najbardziej atrakcyjne pejzaże okolicy w każdym miesiącu. Ideą jest promowanie systematycznego obserwowania i dokumentowania zmieniającej się w porach roku przyrody. Zdjęcia mają ilustrować kolejne miesiące kalendarza 2016 r. Wyboru najlepszych fotografii i rysunków dokonają internauci w maju. W ramach konkursu kontynuujemy też, jak co roku, zbiórkę nakrętek PET, dzięki której wesprzemy niepełnosprawne dziecko..

Finał konkursu „RAZEM Z NATURĄ” odbędzie się podczas Festynu z okazji Dnia Dziecka „Bądźmy razem” w dniu 30 maja 2015 r. w Toruniu. Na festyn już dzisiaj serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły (zgłoszenia z ilością uczniów oraz ilością opiekunów przyjmujemy e-mailem: torun@caritas.pl).

 

 

Regulamin konkursu „RAZEM Z NATURĄ”

 

 

1. Organizatorem konkursu jest Caritas Diecezji Toruńskiej we współpracy z Toruńskim Stowarzyszeniem Ekologicznym „Tilia”.

 

2. Konkurs RAZEM Z NATURĄ skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych regionu kujawsko-pomorskiego.

 

3. Celem konkursu RAZEM Z NATURĄ jest uświadomienie znaczącego wpływu piękna przyrody na rozwój duchowy, psychiczny i społeczny człowieka poprzez:

a. uwrażliwianie na piękno otaczającego świata,
b. propagowanie idei ochrony przyrody wśród społeczeństwa,
c. promocję postaw, wydarzeń i działań proekologicznych,
d. edukację w zakresie umiejętności obserwacji przyrody i zjawisk ekologicznych,
e. ukazanie różnorodności biologicznej i piękna natury,

f. rozwijanie pasji, umiejętności plastycznych i fotograficznych.

 

4. Zakres tematyczny konkursu: ukazanie piękna otaczającej nas natury, przedstawienie zależności pomiędzy jakością życia człowieka a kondycją środowiska naturalnego (Przyroda może żyć bez człowieka, a człowiek bez przyrody nie).

 

5. Konkurs RAZEM Z NATURĄ organizowany jest w 2 kategoriach:

 

1) kategoria artystyczna

a) fotografia lub praca plastyczna     
- Prace należy wykonać INDYWIDUALNIE dowolną techniką.

- Praca plastyczna może maksymalnie mieć wymiar A3.

- Prace plastyczne można dostarczyć w wersji papierowej na adres: Przysiek 75, 87-134 Zławieś Wielka lub przesłać scan wielkości minimum 2 MB, o rozdzielczości 300 DPI mailem na adres: torun@caritas.pl . Do pracy muszą być dołączone następujące informacje: imię, nazwisko, nr tel. autora, szkoła, nr tel. do szkoły, klasa oraz miesiąc, który praca ilustruje.        

- Fotografie należy przesłać w formacie pliku jpg w wielkości min. 2 MB mailem na torun@caritas.pl. Do zdjęcia należy załączyć następujące informacje:  imię, nazwisko, nr tel. autora, szkoła, nr tel.
do szkoły, klasa oraz miesiąc, który zdjęcie ilustruje.

- Osoba może zgłosić maksymalnie 12 fotografii i 12 prac plastycznych.

- Fotografie i prace plastyczne mają ilustrować piękno natury poszczególnych 12 miesięcy.

- Etapy konkursu:
I etapnadsyłanie prac konkursowych – do 4 maja 2015;
II etap - zespół oceniający, w skład którego wchodzą studenci UMK, wybiera do głosowania internetowego po 3 zdjęcia i 3 prace plastyczne ilustrujące każdy miesiąc (w sumie 36 zdjęć i 36 prac plastycznych);

III etap – głosowanie internautów  www.torun.caritas.pl – od 11 do 17 maja, natomiast do 22 maja nastąpi przedstawienie zwycięskich 12 zdjęć i 12 prac plastycznych miesiąca na stronie  www.torun.caritas.pl ;
IV etap – podsumowanie konkursu i wręczenie nagród podczas Festynu z okazji Dnia Dziecka Bądźmy razem na terenie Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu w dniu 30 maja 2015 r.

- Najlepsze prace plastyczne zostaną opublikowane w materiałach promocyjnych Caritas Diecezji Toruńskiej (100 000 ulotek, 70 000 egz. Magazynu Caritas Diecezji Toruńskiej Świadectwo i strona www.torun.caritas.pl), a zdjęcia miesiąca dodatkowo w kalendarzu przyrodniczym „BLIŻEJ NATURY” 2016.

- Autorzy trzech najwyżej ocenionych zdjęć i prac plastycznych otrzymają nagrody
w postaci aparatów fotograficznych.

 

 2) kategoria ekocharytatywna                                                                        

- zbiórka nakrętek – to konkurs o charakterze akcji pomocowej, polegającej na zebraniu przez szkoły jak największej ilości nakrętek w ciągu roku szkolnego. Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony dla potrzebującego dziecka niepełnosprawnego. Zebrane nakrętki należy samodzielnie dostarczyć do punktu skupu nakrętek PET bądź przywieźć na Festyn z okazji Dnia Dziecka „Bądźmy razem” w dniu  30 maja 2015 r. i złożyć na stoisku Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego „Tilia”, które będzie znajdowało się w pobliżu parkingu autokarów. W przypadku samodzielnej sprzedaży nakrętek przez szkołę protokół informujący o ilości i wartości nakrętek oraz potwierdzenie dokonania przelewu na konto Caritas Diecezji Toruńskiej, Sz. Bydgoska 1, 87-100 Toruń,

28 2030 0045 1110 0000 0064 8240 bądź na inny cel charytatywny, należy przesłać mailem na torun@caritas.pl  do 26 maja 2015 r.

Trzy szkoły, które zbiorą największą ilość nakrętek otrzymają nagrody.


6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac oraz wykorzystania podstawowych danych autorów w środkach masowego przekazu.

 


7. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Zaproszenie na rekolekcje wielkopostne dla opiekunów SKC
16.01.15
Wszystkim opiekunom Szkolnych Kół Caritas przypominamy o rekolekcjach wielkopostnych, na które serdecznie zapraszamy do Przysieka w dniach: 27 lutego – 1 marca. W taki właśnie sposób proponujemy nauczycielom zakończyć tegoroczne ferie. Dni skupienia poprowadzi Ks. dr Artur Szymczyk, dyrektor Toruńskiego Centrum Caritas. Zgłoszenia przyjmujemy e-mailem: torun@caritas.pl lub telefonicznie 56 674 44 01.
25 lat Caritas w Polsce
15.01.15

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Caritas Polska

 

Warszawa, 14.01.2015 r.

Informacja prasowa

ROK CARITAS W POLSCE

25 lat temu zostały reaktywowane struktury Caritas w Polsce. W ciągu 25 lat udało się stworzyć strukturę, w której 44 Caritas diecezjalne oraz Caritas Polska świadczą pomoc we wszelkich obszarach ludzkiej biedy. Caritas posługują w Polsce w blisko 900 wyspecjalizowanych placówkach. W blisko 5000 parafiach działają Parafialne Zespoły Caritas, których członkowie każdego dnia troszczą się o swoich sąsiadów. W Polsce aktywnych jest ok. 100 000 wolontariuszy Caritas, którzy codziennie świadczą pomoc potrzebującym. Caritas organizuje także szereg ogólnopolskich akcji będących odpowiedzią na problemy społeczne. Caritas angażuje się na rzecz ofiar katastrof naturalnych w Polsce i na świecie oraz konfliktów zbrojnych na świecie. Tylko w 2014 roku Caritas Polska realizowała projekty pomocy w 20 krajach Afryki, Bliskiego Wschodu i innych. Caritas w Polsce współpracuje z Caritas Europa i Caritas Internationalis. Według badań TNS OBOP z grudnia 2014 r. Caritas jest w Polsce najbardziej rozpoznawalną i najchętniej wspieraną organizacją charytatywną.

- Z okazji jubileuszu 25-lecia, chcielibyśmy podziękować darczyńcom, wolontariuszom i pracownikom Caritas w całej Polsce oraz podjąć refleksję nad przyszłością naszej posługi charytatywnej - mówi ksiądz Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska.

Caritas przygotowała specjalny program obchodów Roku Caritas, w którym zostanie przedstawiony wkład Caritas diecezjalnych w różne formy aktywności charytatywnej. Każdy z 12 miesięcy roku 2015 będzie poświęcony jednej z aktywności Caritas i świętowany w poszczególnych Caritas diecezjalnych.

Mottem Roku Caritas jest hasło: Caritas dla rodziny. Wydarzeniami centralnymi Roku realizowanymi w październiku 2015 będzie międzynarodowa konferencja pod hasłem: Rodzina troską Caritas oraz ogólnopolska Gala dobroczynności.

- 23 lata temu zaistniała nowa forma pracy polegająca na opiece domowej nad chorymi. 1992 roku powstał Nawiązując do słów Papieża Franciszka, który za najbardziej przyjazne środowisko dla osób chorych uważa dom – tam gdzie on czuje się najbardziej bezpiecznie.  Dzięki naszej pracy, naszego personelu, człowiek, który się starał jak najdłużej jak to możliwe przebywał w domu – powiedział Ks. Arnold Drechsler – Dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej.

- Wsparcie dzieci i rodzin to jest patrzenie w przyszłość. To jest podstawowy kapitał rozwoju społeczeństwa. Caritas chce inwestować w ten rozwój, a on ulokowany jest w dzieciach. Działania, które wypracowane są przez lata są także zmieniane przez znaki czasu i przez właściwe ich odczytywanie – powiedział ks. Janusz Steć – Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

Z okazji Roku Caritas, Caritas Polska przygotowała odnowioną odsłonę Caritas w internecie, w skład której wejdzie niebawem serwis społecznego wsparcia inicjatyw charytatywnych oraz serwis dedykowany wolontariuszom Caritas.

Z okazji 25lecia Caritas Polska prowadzi badania ankietowe wolontariuszy Caritas mające na celu integrację środowiska 100 000 osób zaangażowanych w pomoc bliźnim pod patronatem Caritas.

Swoje błogosławieństwo na Rok Caritas w Polsce przekazał Papież Franciszek. Jubileusz objął swoim patronatem honorowym Prezydent RP Bronisław Komorowski. Zaproszenie do przewodniczenia komitetowi honorowemu Roku Caritas przyjął Prymas Polski J. E. Arcybiskup Wojciech Polak a członkiem komitetu jest między innymi Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak.

Patronaty medialne nad wydarzeniem objęli: TVP1, Polskie Radio, Gość Niedzielny, DEON.PL oraz Stowarzyszenie Wydawców Katolickich. Specjalne kartki pocztowe ze znaczkiem z okazji Roku Caritas przygotowała Poczta Polska.

 

ROK CARITAS
09.01.15

Życzenia Świąteczne
23.12.14
Koncertowo przy opłatku (fot. Sauron Team)
22.12.14

     Tegoroczny Koncert Świąteczny Caritas Diecezji Toruńskiej odbył się 18 grudnia w sali Parafii św. Maksymiliana Kolbego w Toruniu.  Uroczystość miała charakter kolacji wigilijnej. Udział w niej wzięli podopieczni świetlic, bezdomni i osoby niepełnosprawne. Wydarzenie uświetnili obecnością Ksiądz Biskup Andrzej Wojciech Suski, Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski oraz wielu znamienitych gości. Wieczór upłynął przy wspólnym kolędowaniu i wysłuchaniu koncertu Eleni. Podczas spotkania Ksiądz Prałat Daniel Adamowicz podsumował rok działalności Caritas i podziękował diecezjanom za wsparcie oraz wręczył statuetki Cor Bonum. Laureatami tych nagród zostali: Państwo Irena i Marek Ośmiałowscy, Pan Piotr Augustyniak, Dyrektor Firmy Erbud S.A. oraz Pan Podinsp. Stanisław Mikołajczak, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej w Toruniu. Następnie wszyscy razem podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia w rodzinnej atmosferze.

            Dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń.

 Małgorzata Wenskowska 

 


Koncert Świąteczny Caritas Diecezji Toruńskiej
17.12.14
W tym roku Koncert Świąteczny Caritas Diecezji Toruńskiej odbędzie się 18 grudnia o godz. 14.00 w sali Parafii św. Maksymiliana Kolbego w Toruniu. Wydarzenie będzie miało wyjątkowy charakter – organizujemy je w formie największego wigilijnego spotkania w Toruniu z udziałem osób niepełnosprawnych, bezdomnych oraz podopiecznych świetlic. Uczestnicy spotkania podzielą się opłatkiem z Księdzem Biskupem. Kolędy w tym roku zaśpiewa Eleni. Wydarzeniu, jak co roku, towarzyszyć będzie, wręczenie statuetek Cor Bonum.
Dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń.