Bursa Akademicka Caritas Diecezji Toruńskiej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

 

Rok powstania                2004

Wychowawca                 ks. dr Dawid Wasilewski

Adres                             Przysiek 75

Kod pocztowy                87-134 Zławieś Wielka

Telefon                          +48 56 674 44 01

Adres e-mail                   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona www                   bursaakademicka.pl

Numer konta                  95 9511 0000 2001 0003 9909 0001

Rodzaj działalności         Bursa Akademicka to XVIII-wieczny obiekt, przekazany Caritas Diecezji Toruńskiej przez Kurię biskupią. Remont trwał 20 miesięcy a jego rezultat to pięknie odnowiony dworek, zachwycający wielu. Idea stworzenia domu dla studentów będących w trudnej sytuacji a wywodzących się z małych miejscowości, ostatecznie wypełniła merytorycznie Fundusz dla Janka Muzykanta.

Centrum Ekonomii Społecznej „Servitus”  Toruńskiego Centrum Caritas

 

Dyrektor                        s. Agnieszka Kroll

Adres                             Szosa Bydgoska 1A

Kod pocztowy                87-100 Toruń

Telefon                          +48 056 654 05 43

Adres e-mail                   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rodzaj działalności     

 • Usługi cateringowe
 • Posiłki regeneracyjne
 • Kongresy
 • Spotkania biznesowe
 • Spotkania okolicznościowe

Środowiskowy Dom Samopomocy CDT w Bliźnie

 

Rok powstania                2008

Kierownik                      s. Agnieszka Kroll

Adres                             Blizno 49

Kod pocztowy                87-222 Książki

Telefon                          +48 56 688 68 85

Adres e-mail                  

Rodzaj działalności      Ważniejsze programy realizowane przez Ośrodek Caritas Diecezji Toruńskiej w Bliźnie:

    Środowiskowy Dom Samopomocy, którego głównym zadaniem jest podtrzymanie i rozwijanie umiejętności podopiecznych niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia. W ramach ŚDS prowadzone są spotkania edukacyjno - wspierające dla rodzin podopiecznych, bądź ich opiekunów. ŚDS prowadzony jest dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi.

    Mieszkania chronione, które są formą pomocy społecznej przygotowującą osoby w nich przebywające, pod opieką specjalistów, do samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Projekt skierowany jest do do osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych, wychowanków domów dziecka i innych placówek opiekuńczo - wychowawczych, bezdomnych i osób starszych. W naszej placówce na ten projekt przeznaczonych jest 6 pokoi z łazienkami ( łącznie dla 15 osób).

Programy Ośrodka w Bliźnie przeznaczone są dla osób z różnym wieku z terenu Gminy Książki oraz po Wąbrzeskiego w ramach posiadanych wolnych miejsc z terenu okolicznych powiatów.

Ośrodek Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmży im. bł. Ks. Stefana Frelichowskiego

 

Rok powstania        2011

Kierownik              mgr Adam Świtalski

Adres                     Polna 20

Kod pocztowy        87-140 Chełmża

Telefon                  +48 530 880 413

Adres e-mail           Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rodzaj działalności      Ośrodek wsparcia ma za zadanie pomagać wyjść na prostą nie tylko

bezdomnym, jak również osobom, które z różnych przyczyn straciły dach na głowie.

W budynku znajduje się:

 • Noclegownia
 • Schroniska
 • Mieszkania chronione
 • Świetlica socjoterapeutyczna
 • Poradnia psychologiczna
 • Punkt medyczny
 • Magazyn żywności
 • Sprzęt rehabilitacyjnego

Grudziądzkie Centrum Ekonomii Społecznej „Pomost”

 

Rok powstania                2016

Dyrektor                        ks. Marcin Banach

Adres                             Klasztorna 6

Kod pocztowy                86-300 Grudziądz

Telefon                          +48 725 094 725

Adres e-mail                   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona www                   pomost.grudziadz.pl

Rodzaj działalności      Grudziądzkie Centrum Ekonomii Społecznej „POMOST” jest jednostką edukacyjno-szkoleniową zajmująca się:

 • Organizacja szkoleń zarówno dla osób pracujących jak i bezrobotnych
 • Wynajmem sal szkoleniowych wyposażonych w sprzęt multimedialnych
 • Cateringiem

Rozwijając systematycznie zakres oferowanych usług w Grudziądzkim Centrum Ekonomii Społecznej „POMOST” zwiększamy tym samym zatrudnienie tworząc kolejne miejsca pracy.

Bursa Szkolna Caritas Diecezji Toruńskiej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Grudziądzu

 

Rok powstania                2003

Kierownik                      mgr Marcin Pietrzak

Adres                             Chełmińska 97

Kod pocztowy                86-300 Grudziądz

Telefon                          +48 56 465 78 20

Adres e-mail                   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona www                   bursacaritas-kongres.pl

Rodzaj działalności      Placówka o charakterze opiekuńczo - wychowawczym, przeznaczona dla młodzieży męskiej i uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Grudziądza;

 • Bursa jest placówką katolicką
 • Pobyt wychowanków w bursie jest nieodpłatny
 • Bursa - zapewnia całodobową opiekę wychowawczą, z całodobowym wyżywieniem
 • Umożliwia wyrównanie szans edukacyjnych niezamożnej młodzieży
 • Stwarza warunki do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień w kołach i sekcjach prowadzonych w placówkach oświatowo-kulturalnych na terenie Grudziądza

Grudziądzkie Centrum Caritas im. bł. Juty

 

Rok powstania                1997

Dyrektor                        ks. Marcin Banach

Adres                             Klasztorna 6

Kod pocztowy                86-300 Grudziądz

Telefon                          +48 56 642 94 44

Adres e-mail                   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona www                   Grudziadz.caritas.pl

Numer konta                  53 1240 3998 1111 0000 4152 5759

Rodzaj działalności      Ważniejsze programy, realizowane przez Grudziądzkie Centrum Caritas:

 • Jadłodajnia (program dożywiania),
 • Stacja Opieki Caritas,
 • Ognisko Wychowawcze (dla dzieci z rodzin dotkniętych różnymi patologiami),
 • Program sanitarny (łaźnia dla bezdomnych),
 • Poradnictwo (w zakresie pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej).

Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej im. św. Jana Pawła II w Iłowie-Osadzie

 

Rok powstania                2015

Kierownik                      Lucyna Mątowska

Adres                             Staszica 1

Kod pocztowy                13-240 Iłowo-Osada

Telefon                          +48 698 181 811

Adres e-mail                   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona www                   sds-ilowo.pl

Numer konta                  67 2030 0045 1110 0000 0394 6120

Rodzaj działalności      Zespół wspierająco – aktywizujący pracujący w Środowiskowym Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej im. Św. Jana Pawła II w Iłowie – Osadzie ma do dyspozycji kilka odpowiednio wyposażonych sal i pracowni, takich jak:

– sala ogólna umożliwiająca spotykanie się uczestników zajęć i ich rodzin, jadalnia,

– pracownia kulturoterapii połączona z pracownią komputerową,

– pracownia arteterapii połączona z pracownią krawiecką,

– sala doświadczania świata,

– pomieszczenie kuchenne pełniące funkcję pracowni kulinarnej,

– pracownia terapii ruchem,

– pracownia techniczna,

– pokój indywidualnego poradnictwa pełniący funkcję pokoju wyciszeń,

– pokój zespołu wspierająco-aktywizującego.

      Dom posiada również dobrze wyposażone zaplecze sanitarne: prysznice i toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Działdowie

           

Rok powstania                1998

Kierownik                      Agnieszka Mostek

Adres                             Księżodworska 23

Kod pocztowy                13-200 Działdowo

Telefon                          +48 23 697 27 04, +48 23 697 28 55

Adres e-mail                   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona www                   sds-dzialdowo.pl

Rodzaj działalności     

 • Zajęcia kulturalno – oświatowe
 • Zajęcia relaksacyjno – rozluźniające
 • Zajęcia manualne, arteterapia
 • Muzykoterapia
 • Zajęcia kulinarne
 • Choreoterapia
 • Rehabilitacja
 • Zajęcia krawieckie, hafciarskie
 • Zajęcia rewalidacyjne( oligofrenopedagogiczne
 • Zajęcia komputerowe
 • Zajęcia teatralne
 • Zajęcia fryzjerskie
 • Zajęcia z hortiterapii
 • Praca socjalna

Działdowskie Centrum Caritas im. Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Działdowie

 

Rok powstania                1998

Dyrektor                        ks. prałat Daniel Adamowicz

Adres                             Księżodworska 23

Kod pocztowy                13-200 Działdowo

Telefon                          +48 23 697 27 04

Adres e-mail                   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona www                   działdowo.caritas.pl

Numer konta                  52 2030 0045 1110  0000 0228 0900

Rodzaj działalności     

 • szkolne koło Caritas
 • centrum interwencji kryzysowej
 • stołówka
 • ognisko wychowawcze
 • stacja opieki caritas

Środowiskowy Dom Samopomocy przy Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej w Toruniu

 

Rok powstania                2019

Kierownik                      Bartosz Mucharski

Adres                             Szosa Bydgoska 1

Kod pocztowy                87-100 Toruń

Telefon                          +48 56 674 44 03

Adres e-mail                   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona www                   torun.caritas.pl

Rodzaj działalności         Środowiskowy Dom Samopomocy przy Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej w Toruniu realizował będzie usługi w oparciu o potrzeby uczestników, w tym w szczególności poprzez opracowywanie indywidualnych planów postępowania wspierająco aktywizującego. Usługi świadczone będą w formie zajęć zespołowych lub indywidualnych. W ośrodku realizowane będą zajęcia przygotowujące uczestników do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia w warunkach pracy chronionej, na przystosowanym stanowisku pracy w przystosowanych do tego celu pracowniach: wielofunkcyjnej, rękodzieła, gospodarstwa domowego, prozdrowotnej oraz multimedialnej. Środowiskowy Dom Samopomocy przy Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej w Toruniu zapewni osobom przewlekle chorym psychicznie możliwość aktywnego i autentycznego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym dającego im zadowolenie z życia, z zachowaniem związków rodzinnych oraz poczucia bliskich więzi z ludźmi oraz środowiskiem lokalnym, w warunkach bezpieczeństwa i akceptacji. Osobom z niepełnosprawnością intelektualną placówka stworzy odpowiednie warunki do zdobywania nowych umiejętności i prawidłowych zachowań, poprzez podtrzymywanie i rozwijanie zainteresowań, kontaktów towarzyskich, umiejętności w zakresie samoobsługi. Ograniczenia w sferze intelektualnej pociągają za sobą trudności w rozumieniu siebie, otoczenia, funkcjonowania w życiu. Dlatego stałe korygowanie, kompensowanie i usprawnianie zaburzonych funkcji poznawczych jest najważniejszym celem w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej

      

Rok powstania                1996

Dyrektor                        s. Jadwiga Kossakowska

Adres                             Kard. St. Wyszyńskiego 7/9

Kod pocztowy                87-100 Toruń

Telefon                          +48 56 659 03 97

Adres e-mail                   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona www                   www.cp-caritas.pl

Numer konta                  04 1090 1506 0000 0000 5002 1454

Rodzaj działalności      Centrum Pielęgnacji Caritas realizuje zadania z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, opieki nad ciężko i przewlekle chorymi, opieki paliatywnej domowej, rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

 • Gabinet zabiegowy
 • Punkt wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego
 • Sala rehabilitacyjno-sportowa
 • Ognisko Wychowawcze
 • Jadłodajnia (program dożywiania)
 • Punkt wydawania odzieży
 • Punkt sanitarny

Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka

 

Rok powstania                2002

Dyrektor                        ks. kanonik Grzegorz Bohdan

Adres                             Gajdy 3

Kod pocztowy                87-300 Brodnica

Telefon                          +48 56 495 02 81 kom. 696 083 794

Adres e-mail                   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona www                   caritasbrodnica.pl

Numer konta                  87 9484 1150 2221 0004 0872 0001

Rodzaj działalności    Ważniejsze programy realizowane przez Brodnickie Centrum Caritas :

 • Bursa Szkolna z elementami socjoterapii dla młodzieży męskiej i żeńskiej – 67 miejsc
 • Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością, w ramach, którego działa Schronisko dla Osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością oraz Mieszkania Chronione
 • Środowiskowy Dom Samopomocy
 • Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
 • Jadłodajnia.

Ośrodek Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmnie im. św. Andrzeja Boboli

      

Rok powstania                   2015

Dyrektor                           ks. prałat Daniel Adamowicz

Adres                                Szosa Grudziądzka 3A

Kod pocztowy                   86-200 Chełmno

Telefon                             +48 56 692 00 22

Adres e-mail                      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rodzaj działalności:     W ramach ośrodka funkcjonują:

 • Środowiskowy Dom Samopomocy dla 60 osób wspiera ludzi z zaburzeniami psychicznymi w zakresie zaradności i samodzielności życiowej. Przeciwdziała marginalizacji, stygmatyzacji i wykluczeniu społecznemu. Ośrodek odpowiada na indywidualne potrzeby każdego uczestnika oraz stwarza możliwości do rozwoju własnych uzdolnień i zainteresowań. Zapewnia kompleksową rehabilitację psychiatryczną i społeczną oraz miłą, rodzinną atmosferę. Placówka oferuje w ramach terapii kulinarnej codziennie śniadanie oraz ciepły posiłek. Istnieje możliwość dowozu i odwozu osób na zajęcia terapeutyczne.
 • magazyn żywności
 • wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
 • animowanie wolontariatu

Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Toruniu

 

Rok powstania                1996

Kierownik                      mgr Sylwia Komorowska

Adres                             Szosa Bydgoska 1

Kod pocztowy                87-100 Toruń

Telefon                          +48 56 654 05 43

Adres e-mail                   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona www                   torun.caritas.pl

Rodzaj działalności:      

 • kontynuacja rehabilitacji poszpitalnej,
 • zapewnienie podopiecznym oparcia społecznego,
 • organizowanie w środowisku społecznym pomocy ze strony: rodziny, organizacji i instytucji,
 • zaspokojenie potrzeb bytowych i zdrowotnych podopiecznych,
 • wyrabianie nawyków celowego działania,
 • umożliwienie rozwoju osobowości podopiecznych.

Środowiskowy Dom Pomocy w szczególności zapewnia:

 • terapia zajęciowa,
 • miejsce pobytu,
 • wyżywienie,
 • opiekę lekarską i pielęgniarską,
 • dostęp do kultury, oświaty i rekreacji,
 • spokój, bezpieczeństwo i opiekę

Ośrodek Szkoleniowy Caritas Diecezji Toruńskiej im. bł. Jana Pawła II w Przysieku

 

Rok powstania                2005

Dyrektor                        ks. prałat Daniel Adamowicz

Adres                             Przysiek 75

Kod pocztowy                87-134 Zławieś Wielka

Telefon                          +48 56 674 44 01

Adres e-mail                   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona www                   torun.caritas.pl

Numer konta                  95 9511 0000 2001 0003 9909 0001

Rodzaj działalności        W Przysieku, w ciszy i spokoju, można odbyć rekolekcje, szkolenia i spotkania okolicznościowe. Nowy (wybudowany w 2005 r.) obiekt położony jest na terenie urokliwego XVIII-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego. Posiadamy 4 klimatyzowane sale (2 mieszczące po 80 osób i 2 mieszczące po 25 osób) wyposażone w sprzęt multimedialny, jadalnię na 80 miejsc i kuchnię (w której przygotowujemy tradycyjne, świeże i smaczne posiłki) oraz 59 miejsc noclegowych:
- 23 pokoje 2-osobowe z łazienkami,
- 1 pokój 3-osobowy z łazienką,
- 2 pokoje 5-osobowe z łazienkami.
Do dyspozycji Gości są boiska sportowe, korty, bezpieczny parking oraz duży park, na terenie którego znajduje się XVIII-wieczny pałac z kaplicą, zaadaptowany na Bursę Akademicką Caritas Diecezji Toruńskiej. Część opłaty z pobytu grup wspiera funkcjonowanie tej bursy, w której mieszkają zdolni studenci, często z ubogich rodzin, niemogących zapewnić utrzymania swoim dzieciom na studiach.

Toruńskie Centrum Caritas im. Błogosławionej Marii Karłowskiej

 

Rok powstania                1995

Dyrektor                        s. Agnieszka Kroll

Adres                             Szosa Bydgoska 1a

Kod pocztowy                87-100 Toruń

Telefon                          +48 56 654 05 43

Adres e-mail                   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona www                   torunskiecentrum.caritas.pl

Numer konta                  94 1020 5011 0000 9702 0012 9601

Rodzaj działalności      Ważniejsze programy, realizowane przez Toruńskie Centrum Caritas:

 • Jadłodajnia (program dożywiania),
 • Stacja Opieki Caritas,
 • Program interwencyjny (pomoc ofiarom przemocy w rodzinie),
 • Program sanitarny (łaźnia dla bezdomnych),
 • Środowiskowy Dom Samopomocy (dla osób z dysfunkcją umysłową),
 • Ognisko Wychowawcze (dla dzieci z rodzin dotkniętych różnymi patologiami),
 • Poradnictwo (w zakresie pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej),
 • Noclegownia dla bezdomnych kobiet.

 

Darczyńcy

Partnerzy

© 2020 Caritas Diecezji Toruńskiej