Działdowskie Centrum Caritas

Rok rozpoczęcia działalności: 1998
Dyrektor placówki:
Ks. Robert Fabian

[Rozmiar: 14401 bajtów]

Ważniejsze programy, realizowane przez Działdowskie Centrum Caritas:

  • Środowiskowy Dom Samopomocy (dla osób z dysfunkcją umysłową),
  • Ognisko Wychowawcze (dla dzieci z rodzin dotkniętych różnymi patologiami),
  • Stacja Opieki Caritas,
  • Jadłodajnia (program dożywiania),
  • Poradnictwo (w zakresie pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej)
  • Centrum Interwencji Kryzysowej
Adres: ul. Księżodworska 23,
13-200 Działdowo
Telefon: + 48 023 697 27 04
Fax: +48 023 697 28 55
Strona Internetowa: http://www.dzialdowo.caritas.pl/
Adres E-mail: caritasdzialdowo@o2.pl
Numer Konta: BPH PBK I Oddział Działdowo, nr rachunku:
96 1060 0076 0000 4012 4001 4769