Nabór do Bursy Akademickiej
03.07.13

        Caritas Diecezji Toruńskiej przeprowadza 10 nabór do Bursy Akademickiej Caritas Diecezji Toruńskiej w Przysieku. Gwarantujemy bezpieczeństwo socjalne (pełne wyżywienie oraz dobre warunki zamieszkania), a także sprzyjający klimat dla studiów. Każdy student za pobyt dokonuje opłaty w kwocie 200 zł, z tego 150 zł dofinansowuje UMK, a pozostałe 50 zł, tj. 1,61 dziennie, pokrywa student z własnych środków (powyższy poziom opłat obowiązuje w sytuacji, gdy w bursie zamieszkuje minimum 50 studentów). Do bursy mogą zgłaszać  się tegoroczni  maturzyści. Wnioski o przyjęcie do Bursy Akademickiej Caritas Diecezji Toruńskiej w Przysieku są do pobrania na stronie www.bursaakademicka.boo.pl bądź www.bursaakademicka.pl. Wnioski można przysyłać na adres: Bursa Akademicka Caritas Diecezji Toruńskiej, Przysiek 75, 87-134 Zławieś Wielka. Wnioski rozpatrywane są na bieżąco w ciągu tygodnia tak, żeby studenci, którzy się nie zakwalifikują, mogli spokojnie poszukiwać innego mieszkania. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego decyduje kolejność zgłoszeń.


"Chronię siebie, chronię innych"
06.03.07

Caritas Diecezji Toruńskiej dzięki dotacji Gminy Miasta Toruń rozpoczyna szóstą edycję projektu "Chronię siebie, chronię innych. Zintegrowane szkolenie profilaktyczne dla kadry pedagogicznej i liderów wsparcia rówieśniczego".

Projekt ma na celu zmotywowanie dzieci i młodzieży do praktykowania zdrowego stylu życia. Zadanie będzie zrealizowane poprzez przeszkolenie 80 osób (nauczycieli i uczniów ze szkół toruńskich) oraz przygotowanie uczniów do pełnienia funkcji liderów grup wsparcia rówieśniczego. Koordynatorem projektu jest Anna Pławińska, która udziela informacji telefonicznie - 0-56 674 44 01.


harmonogram.doc